Klub Integracji Społecznej „Atak"

Klub Integracji Społecznej „Atak"

Klub Integracji Społecznej „Atak”, 16 maja został oficjalnie członkiem Forum Klubów Integracji Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnej Platformy Współpracy na Rzecz Ekonomii Społecznej.

Celem Klubu prowadzonego przez Integracyjny Klub Sportowy ATAK, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

– Do zadań Kubu należy w szczególności: reintegracja społeczna i zawodowa, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,
organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury, integracja działań lokalnej społeczności, opracowanie i realizacja programów pomocowych, współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników klubu – mówi Aneta Rękas-Woźna, dyrektor IKS Atak.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Integracji Społecznej zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00 bezpośrednio w siedzibie IKS Atak lub telefonicznie pod nr telefonu 556424255.