Klasy integracyjne w Elblągu

Klasy integracyjne w Elblągu

  Większość rodziców, którzy chcą aby ich dzieci uczęszczały do klas integracyjnych, już zgłosiła się do szkół, które posiadają takie oddziały. Ci, którzy tego nie zrobili, powinni udać się do szkół, jak najszybciej.

  W Elblągu klasy integracyjne istnieją w szkołach podstawowych nr 6, 23, 25 i SP nr 14 (dla dzieci z wadami słuchu). Od września br. klasa integracyjna zostanie uruchomiona również w Szkole Podstawowej nr 4, ale ponieważ w szkole istnieją bariery architektoniczne, nie będą mogły uczęszczać tam dzieci na wózkach.

  Klasy integracyjne liczą od 15 do 20 uczniów, 3-5 z nich stanowią dzieci niepełnosprawne. Na lekcji z uczniami pracuje dwoje nauczycieli. W większości szkół oddziały integracyjne są już skompletowane.
– Aby zapisać dziecko do klasy integracyjnej rodzice muszą przyjść do szkoły z dowodem osobistym, dobrze jeżeli wezmą ze sobą odpis aktu urodzenia dziecka – informuje Izabela Cabała, dyrektor SP nr 23. – Konieczne jest również orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej ze skierowaniem do oddziału integracyjnego, ale można je donieść w późniejszym terminie. Wiem, że część dzieci otrzyma takie orzeczenia dopiero w maju.   
– Jeżeli będzie więcej chętnych, niż obecnie przygotowano miejsc, to istnieje możliwość wystąpienia do Urzędu Miasta o utworzenie dodatkowych oddziałów – zapewnia dyrektor SP nr 23.  RM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 355