Klasa mundurowa w elbląskiej komendzie

Klasa mundurowa w elbląskiej komendzie
Fot. Adminstrator

Uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Grottgera w Elblągu odwiedzili wczoraj (29 września) elbląską komendę policji. Młodzież podczas spotkania mogła poznać aspekty pracy policjantów służby dyżurnej, techników kryminalistyki a także obejrzeć pomieszczenia i poznać specyfikę pracy m.in. w policyjnej izbie dziecka. To z pewnością nie ostatnia wizyta uczniów tej klasy w komendzie.

Wczorajsza wizyta młodzieży z klasy mundurowej rozpoczęła się od spotkania z kierownictwem elbląskiej komendy. Mł. insp. Marek Osik, komendant elbląskiej policji oraz zastępca komendanta, nadkom. Robert Muraszko, podczas spotkania w auli zapewnili uczniów, że uzyskają od policjantów wszelką pomoc w zdobywaniu wiedzy prawnej, oraz technicznej z zakresu pracy w formacji policyjnej. Podczas wizyty uczniowie zapoznawali się z aspektami pracy oficerów dyżurnych, techników kryminalistyki, specyfiki pracy policyjnej izby dziecka. Na koniec odwiedzili również Zespół Komunikacji Społecznej elbląskiej komendy, gdzie dowiadywali się szczegółów dotyczących przekazywania informacji mediom. Wizyty i spotkania z młodzieżą klasy mundurowej będą się odbywały cykliczne.

Klasa mundurowa Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Grottgera w Elblągu, to klasa, której profil edukacyjny zawiera elementy szkolenia policyjnego oraz służb pożarniczych. Ponad 30-osobowa klasa mundurowa będzie miała wsparcie ze strony elbląskich policjantów oraz strażaków, którzy będą współpracowali z młodzieżą podczas zajęć. Idea stworzenia programu nauczania kładącego nacisk na zagadnienia bezpieczeństwa publicznego to zupełnie nowatorska idea realizowana już przez policjantów, między innymi na Pomorzu oraz ostatnio w Liceum Ogólnokształcącym w Pasłęku. Szkoła przygotowuje młodzież, która poważnie myśli o podjęciu w przyszłości służby w Policji. Podczas zajęć uczniowie poznają m.in. elementy musztry policyjnej, zasady naboru do służby w policji. Ponadto zdobywają wiedzę o prawach człowieka, prawach dziecka, czy przemocy w rodzinie. Dla podkreślenia odmienności profilu, uczniowie noszą  specjalnie zaprojektowane mundury. Opiekę merytoryczną nad klasą mundurową sprawować będzie emerytowany inspektor policji Roman Krawczyński.
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4278

Print Friendly, PDF & Email