KE zainteresowana programami na rzecz seniorów

KE zainteresowana programami na rzecz seniorów

W czwartek (28 lutego) po raz drugi w tym roku spotyka się Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył będzie marszałek Piotr Całbecki, spodziewane jest przyjęcie ramowych kryteriów wspierania projektów w ramach najbliższych konkursów o dofinansowanie oraz w trybie pozakonkursowym. Udział w obradach zapowiedzieli przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Gremium pracować będzie nad kryteriami udzielania wsparcia m. in. na inwestycyje związane z termomodernizacją budynków publicznych, budowę ścieżek rowerowych, budowę lub adaptację obiektów na potrzeby organizacji opieki nad dziećmi do lat trzech, inwestycje w dziedzinie kultury, przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, a także inwestycje i tak zwane projekty miękkie realizowane przez lokalne społeczności. Komitet zapozna się też z informacjami na temat stanu wdrażania i stanu certyfikacji naszego RPO.

Gośćmi posiedzenia będą Judit Rozsa, Anna Galązka i Joanna Charytonowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE, które wcześniej spotkają się z marszałkiem Całbeckim, a następnie odbędą wizyty studyjne w miejscach realizacji trzech projektów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

– Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przykłada dużą wagę do polityki społecznej, w tym jej segmentu adresowanego do seniorów. Cieszę się, że Komisja Europejska zauważa i docenia nasze starania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Pierwszą z zapowiedzianych wizyt przedstawicielki KE złożą w gospodarstwie agroturystycznym Toskania Kociewska w Bochlinie w powiecie świeckim. Jego właściciele w interesujący sposób zagospodarowują czas niesamodzielnym osobom starszym w ramach cieszącego się dużym zainteresowaniem programu „Opieka w zagrodzie”. W programie, który jest współfinansowany ze środków RPO, uczestniczy 14 gospodarstw opiekuńczych w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, rypińskim, sępoleńskim, świeckim, tucholskim, wąbrzeskim, włocławskim i żnińskim. Z ich oferty aktualnie korzysta siedemdziesięcioro pięcioro seniorów.

Urzędnicy z KE pojawią się także w Grudziądzu, gdzie realizowane są dwa interesujące projekty społeczne. Pierwszy z nich (finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO) także dotyczy organizacji usług opiekuńczych na rzecz niesamodzielnych osób starszych. Uczestniczy w nim siedemdziesiąt dwoje grudziądzan, którzy regularnie spędzają po kilka godzin dziennie w organizującym dla nich zajęcia domu dziennego pobytu, a także sześćdziesięcioro ich bliskich, którzy uczą się jak radzić sobie z trudną rolą opiekuna rodzinnego starszej osoby.

Drugi z grudziądzkich projektów, finansowany w ramach wspólnej inicjatywy KE i Banku Światowego, polega na budowaniu dla Grudziądza spójnego systemu opieki społecznej i zdrowotnej na rzecz seniorów. Eksperci Banku Światowego, którzy od kilku miesięcy analizują lokalne potrzeby i uwarunkowania, pracują nad modelowymi rozwiązaniami w dziedzinie zintegrowanego wsparcia. Zakłada się, że już w marcu będą w stanie przedstawić główne założenia systemu (strukturę i zasady funkcjonowania, dedykowane narzędzia kliniczne i informatyczne), które w przyszłości będzie też można zaadaptować na potrzeby innych miast i lokalnych społeczności.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego