Integracja i edukacja

W ostatni weekend sierpnia w ramach projektu „Działanie profilaktyczne i pomocowe na rzecz bezpieczeństwa dzieci z nieprawidłowym rozwojem w wieku 0-3 lat w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Elblągu” odbył się 3 dniowy rodzinny wyjazd integracyjny beneficjentów projektu.

W wyjeździe uczestniczyło 10 rodzin i ich dzieci z nieprawidłowym rozwojem w wieku od 0 do 3 lat. Wyjazd miał charakter integracyjny i edukacyjny. Rodziny będące uczestnikami projektu mogły bezpłatnie w ciągu 3 dni uczestniczyć w warsztatach oraz spotkaniach integracyjnych.

– W pierwszych miesiącach życia dziecka z nieprawidłowym rozwojem rodzina przeżywa fazę szoku, która charakteryzuje się niezdolnością do działania, bardzo silnymi emocjami. Faza ta najczęściej trwa kilka dni. Następnie przeżywa fazę kryzysu emocjonalnego. Wyjazd umożliwił rodzinom znalezienie się w innej sytuacji – wyjaśnia psycholog Angelika Pamfil – Pozostawienie problemów w domu i odnalezienie się w sytuacji spędzenia kilku dni z grupą osób, które odczuwają podobne problemy.

Rodziny dzieci z nieprawidłowym rozwojem odczuwają ponadto dyskomfort z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej. Cała uwaga rodziny skierowana jest na problem nieprawidłowego rozwoju dziecka. W trakcie wyjazdu odbyło się osobne spotkanie dla ojców oraz matek z psychologiem i pedagogiem. W trakcie wyjazdu rodziny miały zapewnioną opiekę woluntarystyczną nad dziećmi w wymiarze 4 godzin dziennie. W tym czasie rodziny brały udział w szkoleniu. Cele wyjazdu jakim były zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu zostały osiągnięte.   Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8442