„Integracja dla bezpieczeństwa”

„Integracja dla bezpieczeństwa”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 ruszył projekt „Integracja dla bezpieczeństwa”. Program powstał przy współpracy nauczycieli SOSW Anny Wójtowicz i Małgorzaty Oleksiak z koordynatorem panią Anną Nowocień i drużyną ratowniczą z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych.

Celem programu jest nauka pierwszej pomocy w formie cyklicznych spotkań, które mają utrwalić dzieciom schemat postępowania w przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy. Im wcześniej młodzi uczestnicy zaczną uczyć się udzielania pierwszej pomocy i im częściej będą to powtarzać, tym większa szansa, że kiedyś komuś pomogą. Zajęcia przeprowadzane w SOSW nr1 mają za zadanie nauczyć spostrzegania sytuacji zagrożenia, uwrażliwić dzieci na niesienie pomocy oraz utrwalić pozytywne wzorce zachowań. Najważniejsze jednak jest, aby dzieci w chwili zagrożenia życia nie stały biernie tylko podjęły działania. Bardzo ważną rolą dla nauczycieli jest wyuczenie uczestników, że nie należny płakać czy krzyczeć, tylko działać w utrwalonym schemacie: widzę problem – wzywam pomoc.

Każde dziecko pod wpływem różnych bajek i przygód superbohaterów marzy, aby zostać jednym z nich. Nic tak nie napawa dziecka dumą, jak posiadanie własnej super mocy, którą może być właśnie umiejętność ratowania drugiego człowieka. Współpraca drużyny pożarniczej ZSTI z dziećmi niepełnosprawnymi pokazuje jak ważną rolą jest integracja. Starsi koledzy to wzór do naśladowania, to „superbohaterzy” w mundurach, którzy swoją postawą zarażają innych. W pierwszych zajęciach wzięły udział klasy SP oraz PdP. Dzieci, pod fachowym okiem przyszłych ratowników, uczyły się: wzywać pogotowie ratunkowe do osoby poszkodowanej oraz reanimować nieprzytomnego. Każdy uczestnik szkolenia indywidualnie i praktyczne mógł przećwiczyć wszystkie formy pomocy na fantomie. Była to doskonała lekcja praktyczna połączona z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – uratowanie ludzkiego życia.

SOSW nr 1 w Elblągu
Fot. nadesłana