Iława: PSONI zaprasza do „Akademii Samodzielności”

Iława: PSONI zaprasza do „Akademii Samodzielności”
Fot. nadesłane

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Akademia Samodzielności”.

Projekt trwa 1 marca 2019 do 31 marca 2021. Jego celem jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 150 osób/rodzin, w tym 110 osób z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z terenu Iławy i powiatu iławskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do skorzystania z bezpłatnej oferty wsparcia szczególnie zaproszeni są przedstawicieli rodzin wielodzietnych (z trójką i więcej dzieci), a także rodziny z dzieckiem (0-3 lat) zagrożonym niepełnosprawnością.

Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch turach. Pierwsza z nich zakończyła się w marcu 2019 r. Druga przewidziana jest na luty-marzec przyszłego roku.

Wszelkie pytania i zgłoszenia można kierować do Biura Projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Iławie, ul. Wiejska 2 D, I piętro, pokój 101 (poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 15:00).

Informacje można także uzyskać drogą telefoniczną (500 292 014) oraz mailową (biuro.as@psoni.ilawa.pl). Aktualności i dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie stowarzyszenia.

Źródło: ilawa.pl
Print Friendly, PDF & Email