HEROLD. Bo razem można więcej

Podobnie jak średniowieczny herold wywoływał nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach, tak pozarządowy HEROLD nawołuje organizacje III sektora, by przyłączały się do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych naszego województwa.

Ruszył projekt Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP), który daje taką możliwość. Wszystkie organizacje zainteresowane wstąpieniem do Sieci proszone są kontakt z biurem ESWIP-u.

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego „HEROLD” powstała w 2001 roku na bazie porozumienia kilkunastu organizacji pozarządowych, które postanowiły wspólnie działać na rzecz organizacji pozarządowych w regionie.

Siedem lat istnienia Sieci pozwoliło zrealizować wiele działań na rzecz III sektora w województwie. Tworząc kanały przepływu informacji dla organizacji, współtworząc strategię współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi, organizując konferencje plenarne, szkolenia, Fora Inicjatyw Pozarządowych i wiele innych, HEROLD stworzył wiele możliwości organizacjom członkowskim do rozwoju na płaszczyźnie podejmowanych działań.

Realizacja projektu ESWIP-u pn. „Akademia HEROLD – rozwój i wzmocnienie sieci organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju Warmii i Mazur” składa się z trzech zasadniczych etapów.

W pierwszej kolejności umożliwi poszerzenie Sieci o organizacje rozwoju lokalnego oraz wypracuje jednolite standardy działania organizacji członkowskich.

Następnie przeprowadzone zostaną cykle edukacyjne, w ramach których liderzy organizacji zyskają umiejętności trenerskie oraz animatorskie. Odbędą się także szkolenia specjalistyczne, wizyty studyjne, a jeszcze w grudniu tego roku zorganizowana zostanie konferencja pod hasłem „Wpływ NGOs na rozwój lokalny”.

Uzupełnieniem działań podjętych w ramach projektu będzie kampania informacyjna promująca Sieć HEROLD oraz zachęcająca organizacje pozarządowe do podejmowania partnerskich działań na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Koordynatorem projektu „Akademia HEROLD…” jest Maciej Bielawski z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Szczegółowe informacje o projekcie będą ukazywały się na stronie www.eswip.elblag.pl oraz www.wim.ngo.pl. Organizacje zainteresowane przystąpieniem do sieci HEROLD proszone są o kontakt pod numerem telefonu (55) 235 33 88 lub drogą elektroniczną: maciek@eswip.elblag.pl.

Projekt „Akademia HEROLD – rozwój i wzmocnienie sieci organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju Warmii i Mazur” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Jolanta Pietrusiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2822

Print Friendly, PDF & Email