Wysokość świadczeń rodzinnych

Wysokość świadczeń rodzinnych

Zwiększyła się wysokość niektórych świadczeń rodzinnych. Nowe stawki obowiązują od 1 listopada br.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2018 r.

– zasiłku pielęgnacyjnego z kwoty 153 zł miesięcznie do 184,42 zł miesięcznie,

– specjalnego zasiłku opiekuńczego z kwoty 520 zł miesięcznie do 620 zł miesięcznie,

– zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z  4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z kwoty 520 zł miesięcznie do 620 zł miesięcznie.

Biuro prezydenta