Grudziądz: Teleopieka dla seniorów

Grudziądz: Teleopieka dla seniorów

Mieszkańcy Grudziądza również mogą zgłosić się do udziału w programie „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”. Trwa rekrutacja osób zainteresowanych wsparciem w formie teleopieki, czyli elektronicznego systemu monitorowania.

Zgłoszenia chętnych przyjmuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do ROPS w Toruniu. Więcej informacji pod nr tel. 56 657 14 69 lub mailowo: infosenior@rops.torun.pl.  Druk dostępny tutaj.

Warto dodać, że w ramach projektu utworzono również Regionalne Centrum Informacji Senioralnej (RCIS), które  odpowiada m.in. za budowę i prowadzenie tematycznego portalu informacyjnego dla osób starszych: www.infosenior.rops.torun.pl, dyżury osobiste i telefoniczne oraz organizowanie tematycznych spotkań służących podnoszeniu wiedzy w obszarze profilaktyki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi.

Na terenie naszego województwa uruchomiono 5 punktów, w których seniorzy i ich opiekunowie mogą uzyskać informacje m.in. o formach i możliwościach wsparcia, pomocy środowiskowej, instytucjonalnej i zdrowotnej, ofercie kulturalnej i sportowej, infrastrukturze senioralnej, czy dokonać zgłoszenia na usługę teleopieki. W Grudziądzu dyżury odbywają się w każdy wtorek w godz. 9.00–13.00 w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Dąbrowskiego 11–13.

  Biuro Prezydenta Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18357 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.