Grudziądz: Świat jest dla Seniora

Grudziądz: Świat jest dla Seniora

Stowarzyszenie na rzecz integracji międzypokoleniowej „Wspólnie” zaprasza osoby po 65. roku życia do wzięcia udziału w projekcie pn. „Świat jest dla Ciebie, Seniorze”. Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane do 28 stycznia.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie seniorów w działania społeczno-edukacyjne i artystyczno-kulturalne.

Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić poniższe kryteria:
– mieć ukończone 65 lat,
– zamieszkiwać na terenie Grudziądza.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać w Biurze Projektu ul. Piłsudskiego 111 (Dom Dziennego Pobytu) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 lub ze strony TUTAJ Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 514 564 120 lub w Biurze Projektu.

UM Grudziądz