Grudziądz: Rusza nabór projektów do GBO

Grudziądz: Rusza nabór projektów do GBO

Dziś, tj. 28 stycznia rozpoczyna się nabór projektów do kolejnej edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Do 10 lutego każdy mieszkaniec ma możliwość złożenia 1 projektu zadania ogólnomiejskiego i 1 projektu zadania okręgowego.

Wnioski można składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 1, w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego przy ul. Wybickiego 38-40 oraz w Informacji Turystycznej przy ul. Rynek 3-5, a także w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie haszgru.pl.

Na realizację zadań w ramach GBO 2019 zaplanowano 3 000 000 zł, z czego 500 000 zł zostało wydzielone na projekty ogólnomiejskie.

Maksymalna wartość projektów ogólnomiejskich w edycji GBO 2019 nadal wynosić będzie 250 000 zł (25 000 zł dla tzw. projektów miękkich), zaś zwiększeniu uległa maksymalna wartość zadań okręgowych i w nowej edycji wynosić ona będzie 120 000 zł. W toku realizacji zadań nie będzie już natomiast możliwości zwiększenia wartości zadania po rozstrzygnięciu procedury wyboru wykonawcy.

Wszystkie złożone projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, a wyniki tej weryfikacji zostaną podane do publicznej wiadomości 13 marca. Od tego dnia mieszkańcy będą mieli 5 dni na wniesienie odwołania. Procedura odwoławcza jest nowym elementem Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, który został wprowadzony w związku ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym.

Ostateczne listy projektów, które wezmą udział w głosowaniu zostaną opublikowane najpóźniej 21 marca. Na temat tego etapu będziemy pisać później
Uchwała, zarządzenie i formularze dotyczące GBO dostępne są na stronie haszgru.pl w zakładce Grudziądzki Budżet Obywatelski. Aktualności dotyczące GBO 2019 będą także publikowane na Facebook’u na oficjalnym profilu GBO, a także na profilach haszgru i Miasto Grudziądz – oficjalny profil
Informacji na temat Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego udzielają także pracownicy Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego przy ul. Wybickiego 38-40 pod nr tel. 56 69 68 690.

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.