Grudziądz: Nowy tomograf

Grudziądz: Nowy tomograf

Ponad 5,2 mln zł to wartość sprzętu, który trafił do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. 85% środków na jego zakup pochodziło z Ministerstwa Zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% potrzebne na wkład własny wyasygnuje gmina–miasto Grudziądz.

W oficjalnym otwarciu nowej pracowni tomograficznej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz pracowni radiologicznej na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Dziecięcym w miniony piątek, 22 czerwca udział wzięli m.in. wiceprezydent Marek Sikora, radny Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego Ryszard Bober, Przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza Arkadiusz Goszka, dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego Marek Nowak, lekarze i pielęgniarki oraz przedstawiciele firm: Siemens i Carestream, które dostarczyły sprzęt.  

W ramach projektu zakupiono m.in. tomograf komputerowy 64 warstwowy, aparat RTG uniwersalny kostno–płucny ambulatoryjny, aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy, aparat do wstępnej diagnostyki kardiologicznej, 3 defibrylatory, termobox, 4 wielofunkcyjne wózki do przewożenia chorych, 4 pompy infuzyjne strzykawkowe i aparat EKG.

Warto dodać, że remont pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i ich dostosowanie do nowego sprzętu lecznica sfinansowała z własnych środków.

  Biuro Prezydenta Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18291