Grudziądz: Koordynacja opieki nad seniorem

Grudziądz: Koordynacja opieki nad seniorem

Na temat modelu koordynacji opieki zdrowotnej i społecznej w Grudziądzu w ramach projektu „Catching up Regions Initiative” – „Opieka koordynowana dla osób starszych – moda czy konieczność?” rozmawiano w Refektarzu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Polska już od 3 lat bierze udział w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską na rzecz rozwijających się regionów. Działania podejmowane są m.in. w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Grudziądza. Głównym celem przedsięwzięcia pn. „Opieka koordynowana dla osób starszych – moda czy konieczność” jest przygotowanie planu koordynacji działań zdrowotnych i społecznych skierowanych do osób po 65. roku życia i wdrożenie go przy pomocy środków unijnych. Zaproponowany model pomógłby w świadczeniu usług socjalnych i zdrowotnych, jak najbliżej domu pacjenta i w jak najkrótszym czasie, przy uwzględnieniu dostępnych na danym terenie narzędzi.

– Wprowadzenie tego typu rozwiązań nie będzie możliwe bez bliskiej współpracy wielu jednostek i osób. Połączenie, do tej pory rozproszonych, działań będzie wymagało od wszystkich ogromnego wysiłku, ale jesteśmy przekonani, że warto go podejmować. Jesteśmy otwarci na rozwiązania wypracowane już w innych krajach, będziemy wsłuchiwać się w rady udzielane nam przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i Banku Światowego. Ich pomoc i wsparcie jest bezcenne – mówi Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Beata Przybylska.

Podczas dzisiejszego spotkania dyskutowano m.in. o różnych stopniach koordynacji począwszy od współpracy doraźnej – wymagającej najmniej zmian – a skończywszy na stworzeniu nowego systemu lub instytucji. Ponadto rozpatrywano opiekę koordynowaną z różnych punktów widzenia przy uwzględnieniu m.in. poziomów finansowania, administracji i udzielania świadczeń.

Warto dodać, że goście odwiedzili także dom dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych działający przy Parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbego.

UM Grudziądz

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.