Grudziądz: Koordynacja opieki nad seniorem

Grudziądz: Koordynacja opieki nad seniorem
Fot. pixabay.com

Na temat modelu koordynacji opieki zdrowotnej i społecznej w Grudziądzu w ramach projektu „Catching up Regions Initiative” – „Opieka koordynowana dla osób starszych – moda czy konieczność?” rozmawiano w Refektarzu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Polska już od 3 lat bierze udział w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską na rzecz rozwijających się regionów. Działania podejmowane są m.in. w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Grudziądza. Głównym celem przedsięwzięcia pn. „Opieka koordynowana dla osób starszych – moda czy konieczność” jest przygotowanie planu koordynacji działań zdrowotnych i społecznych skierowanych do osób po 65. roku życia i wdrożenie go przy pomocy środków unijnych. Zaproponowany model pomógłby w świadczeniu usług socjalnych i zdrowotnych, jak najbliżej domu pacjenta i w jak najkrótszym czasie, przy uwzględnieniu dostępnych na danym terenie narzędzi.

– Wprowadzenie tego typu rozwiązań nie będzie możliwe bez bliskiej współpracy wielu jednostek i osób. Połączenie, do tej pory rozproszonych, działań będzie wymagało od wszystkich ogromnego wysiłku, ale jesteśmy przekonani, że warto go podejmować. Jesteśmy otwarci na rozwiązania wypracowane już w innych krajach, będziemy wsłuchiwać się w rady udzielane nam przez przedstawicieli Komisji Europejskiej i Banku Światowego. Ich pomoc i wsparcie jest bezcenne – mówi Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Beata Przybylska.

Podczas dzisiejszego spotkania dyskutowano m.in. o różnych stopniach koordynacji począwszy od współpracy doraźnej – wymagającej najmniej zmian – a skończywszy na stworzeniu nowego systemu lub instytucji. Ponadto rozpatrywano opiekę koordynowaną z różnych punktów widzenia przy uwzględnieniu m.in. poziomów finansowania, administracji i udzielania świadczeń.

Warto dodać, że goście odwiedzili także dom dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych działający przy Parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbego.

UM Grudziądz

Print Friendly, PDF & Email