Grudziądz: Budżet Obywatelski 2019

Grudziądz: Budżet Obywatelski 2019

Nabór projektów do kolejnej edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się 28 stycznia.

Każdy z mieszkańców, do 10 lutego, będzie miał możliwość złożenia jednego projektu dotyczącego zadania ogólnomiejskiego i jednego projektu dotyczącego zadania okręgowego. Wnioski będzie można składać w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego, w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji oraz w Informacji Turystycznej, a także w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie haszgru.pl.

Na realizację zadań w ramach GBO 2019 zaplanowano 3 000 000 zł, z czego 500 000 zł zostało wydzielone na projekty ogólnomiejskie.

Maksymalna wartość projektów ogólnomiejskich w edycji GBO 2019 nadal wynosić będzie 250 000 zł (25 000 zł dla tzw. projektów miękkich), zaś zwiększeniu uległa maksymalna wartość zadań okręgowych i w nowej edycji wynosić ona będzie 120 000 zł. W toku realizacji zadań nie będzie już natomiast możliwości zwiększenia wartości zadania po rozstrzygnięciu procedury wyboru wykonawcy.

Wszystkie złożone projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, a wyniki tej weryfikacji zostaną podane do publicznej wiadomości 13 marca. Od tego dnia mieszkańcy będą mieli 5 dni na wniesienie odwołania. Procedura odwoławcza jest nowym elementem Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, który został wprowadzony w związku ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym.

Ostateczne listy projektów, które wezmą udział w głosowaniu zostaną opublikowane najpóźniej 21 marca br. O szczegółach dotyczących etapu głosowania będziemy informować w późniejszym terminie.

Wszystkie niezbędne dokumenty (uchwała, zarządzenie, formularze) będą dostępne na stronie haszgru.pl w zakładce Grudziądzki Budżet Obywatelski. Aktualności dotyczące GBO 2019 będą także publikowane na Facebook’u na oficjalnym profilu GBO, a także na profilach haszgru i Miasto Grudziądz – oficjalny profil.

Wszelkich informacji na temat Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego udzielają także pracownicy Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego.

UM Grudziądz