Grudziądz: 1285 bezpłatnych porad prawnych

Grudziądz: 1285 bezpłatnych porad prawnych

Najwięcej, bo aż 589 porad dotyczyło spraw z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego. Natomiast 189 porad udzielono w związku ze sprawami z zakresu prawa spadkowego, 105 – z zakresu prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów, 104 – z zakresu prawa karnego oraz 102 – z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej.

Adwokaci i radcowie prawni informowali zainteresowanych o obwiązującym stanie prawnym i przysługujących im uprawnieniach (1081 razy), a także wskazywali sposób rozwiązania problemu prawnego (1163 razy) oraz pomagali w sporządzeniu projektów pism (507 razy).

Przypomnijmy, od 1 stycznia 2019 r., aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych należy wcześniej umówić się na spotkanie. Rejestracji dokonać można pod nr tel. 56 45 10 301 lub przez stronę: grudziadz.npp-24.pl.

Ponadto, od tego roku, rozszerzono katalog osób uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy. Poradę będzie mogła uzyskać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Więcej informacji znaleźć można tutaj.