Główny Lekarz Weterynarii ostrzega grzybiarzy

Główny Lekarz Weterynarii ostrzega grzybiarzy

W związku z trwającym sezonem zbierania owoców leśnych oraz rozpoczynającym się okresem intensywnego pozyskiwania grzybów, Główny Lekarz Weterynarii apeluje o zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa podczas zbierania grzybów i innych owoców leśnych. Ostrzeżenie dotyczy województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Strefą ochronną objęte są również wschodnie gminy Pomorza, woj. łódzkiego, woj. świętokrzyskiego, a także północna część Podkarpacia. Stąd też Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami nie powinny uczestniczyć w pozyskiwaniu owoców leśnych i grzybów na terenach obszarów ze względu na możliwość przypadkowego, niezamierzonego przeniesienia wirusa ASF na zwierzęta gospodarskie. Jeżeli już, to minimalna długość karencji przed kontaktem ze świniami powinna wynosić 72 h. Ponadto, należy pamiętać o konieczności całkowitej wymiany odzieży i obuwia przed wykonywaniem czynności związanych z obsługą świń oraz o zastosowaniu środków przeznaczonych do higieny i dezynfekcji.

Należy też pamiętać i niezwłocznie się do tego stosować, że przypadku napotkania zwłok padłego dzika, nie należy do nich podchodzić oraz dotykać, jak również zabierać żadnej części tego zwierzęcia z miejsca znalezienia szczątków, a o fakcie znalezienia powiadomić właściwy miejscowo powiatowy inspektorat weterynarii lub lekarza weterynarii, leśniczego, myśliwego, bądź lokalne służby policji albo straży gminnej.