Gdynia: Zgłoś kandydata do „Srebrnego drzewka”

Gdynia: Zgłoś kandydata do „Srebrnego drzewka”
Fot. Gaba Kucz / gdynia.pl

Pracownicy społeczni w swojej codziennej pracy wspierają osoby samotne, seniorów i całe rodziny, stanowiąc dla nich pomocną dłoń, oparcie, a niekiedy ostatnią deskę ratunku. Aby docenić ich trudy, powołano nagrodę „Srebrne Drzewko”, przyznawaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Kandydata do jej otrzymania może zgłosić każdy. Nabór zgłoszeń trwa do 25 września.

„Srebrne drzewka” to coroczne nagrody dla pracowników pomocy społecznej, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych z województwa pomorskiego. Wyróżnienie ustanowione zostało przez Marszałka Województwa Pomorskiego i od wielu lat przyznawane jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w tej dziedzinie.

– Świat zmienia się na naszych oczach, ostatnio w sposób dramatyczny. Ewolucji ulegają trudności, z którymi borykają się ludzie. Dlatego też pracownicy pomocy społecznej powinni być czujni i wrażliwi na nowe wyzwania i stale wdrażać nowe sposoby radzenia sobie z nimi. Tak dzieje się w Gdyni i z tego jesteśmy niezwykle dumni. Nagroda „Srebrne drzewko” to ważne wyróżnienie, które z jednej strony jest nobilitujące dla pracownika pomocy społecznej, a z drugiej może wskazywać, które innowacyjne rozwiązania sprawdzają się w pracy z osobami potrzebującymi. Tym bardziej zachęcam do zainteresowania się nim i zgłaszania osób, które działają niekonwencjonalnie i skutecznie – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

„Srebrne drzewko” pracownik społeczny może otrzymać m.in. za: skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, działania w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej, działalność na rzecz rewitalizacji społecznej obszarów zdegradowanych, działalność na rzecz seniorów, realizację projektów międzypokoleniowych, działania w obszarze profilaktyki uzależnień i na rzecz osób uzależnionych, wsparcie osób w kryzysie, pomoc osobom doświadczającym przemocy, wyróżniające się przedsięwzięcia w obszarze pieczy zastępczej, działania w zakresie problemu bezdomności, wdrażanie rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami i wiele innych.

Nagroda ma charakter indywidualny – otrzymać ją mogą poszczególni pracownicy socjalni, za swój wkład w niesienie pomocy potrzebującym. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną, list gratulacyjny oraz pamiątkową statuetkę.

Kandydatury mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak również instytucje i organizacje społeczne. Aby to zrobić, należy wypełnić wniosek, wskazując nominowaną przez nas osobę i uzasadniając nasz wybór. Wypełniony wniosek należy uzupełnić o oświadczenie podpisane przez kandydata do nagrody. Oba dokumenty pobrać można na stronie rops.pomorskie.eu. Formularz wraz z oświadczeniem należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk – w terminie do dnia 25 września 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły dotyczące nagrody dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem zasięgnięcia dodatkowych informacji można również kontaktować się z Małgorzatą Klimaszewską pod numerem telefonu 58 326 88 16.

Paweł Kukla
Fot. Gaba Kucz / gdynia.pl
Print Friendly, PDF & Email