Gdynia: Zbadaj swoje płuca – zgłoś się do programu

Gdynia: Zbadaj swoje płuca – zgłoś się do programu
Fot. Pixabay

Wystartował ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. W makroregionie północnym koordynuje go Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, które poszukuje osób z grupy ryzyka chcących wziąć w nim udział. Program zakłada m.in.: wykonanie badania niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej, poprawę wykrywalności raka płuca oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat poradnictwa antytytoniowego.

Rak płuca to nowotwór złośliwy, który dotyka zarówno aktywnych palaczy, jak również osoby biernie wdychające szkodliwy dym tytoniowy. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wydłużającym się czasem palenia i utrzymuje się do 15 lat po rzuceniu nałogu. Właśnie dlatego powstał ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. Jest on skierowany do nałogowych palaczy. Głównym celem jest poprawa wykrywalności nowotworu we wczesnym stadium jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców Polski. Zakłada on również m.in.: poszerzenie świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego czy zwiększenie zasobów przeszkolonej kadry na rynku pracy.

W makroregionie północnym, który obejmuje województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie, program koordynuje Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. W ramach projektu nałogowi palacze będą zapraszani na badanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Umożliwia ono wczesne wykrycie nowotworu. Ta bezpieczna dla pacjenta metoda daje obraz stanu płuc i pozwala zauważyć nieprawidłowości już w początkowym stadium ich występowania.

– Rak płuca jest jednym z najpowszechniejszych nowotworów. Pamiętajmy, że zdrowie i życie ma się tylko jedno i warto o nie zadbać. Dlatego zachęcam Państwa do udziału w programie – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne prowadzi właśnie rekrutację uczestników programu. Kto może z niego skorzystać?

– osoby w wieku od 55 do 74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji nie jest dłuższy niż 15 lat,
– osoby w wieku od 50 do 74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej nie jest dłuższy niż 15 lat i u których występuje dodatkowy czynnik ryzyka:

  • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,
  • ekspozycja na radon,
  • indywidualna historia zachorowania na raka: chłoniak, rak głowy i  szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
  • występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
  • choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).
Jak zgłosić się do programu?

Zainteresowani udziałem w programie mogą dzwonić pod numer tel.: 58 349 36 86 albo wysyłać e-mail na adres: zbadajswojepluca@uck.gda.pl lub jbidzinska@uck.gda.pl. Koordynator skontaktuje się w celu przeprowadzenia wstępnego wywiadu i umówienia pierwszej wizyty. Podczas tego spotkania zostanie ustalony termin badania NDTK. Dalsze postępowanie uzależnione jest od otrzymanego wyniku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie zbadajswojepluca.uck.pl lub na stronie UCK.

Program wczesnego wykrywania raka płuca zaplanowano na lata 2020-2023. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Print Friendly, PDF & Email