Gdynia z Ośrodkiem Leczenia Chorób Naczyniowych

Gdynia z Ośrodkiem Leczenia Chorób Naczyniowych

Oddział Chirurgii Naczyniowej w szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni został przebudowany. Dzięki temu udało się tam utworzyć Ośrodek Leczenia Chorób Naczyniowych. Na jego potrzeby zakupiono nowoczesny angiograf. Uroczyste otwarcie ośrodka odbędzie się w piątek, 12 kwietnia.

W ramach przebudowy Oddziału Chirurgii Naczyniowej w szpitalu św. Wincentego a Paulo powstały nowe pomieszczenia. To m.in.: czteroosobowa sala pozabiegowa – o zwiększonym nadzorze – z węzłem sanitarnym, śluza pacjenta i śluza personelu, pomieszczenie techniczne, pokój ordynatora i lekarzy, pomieszczenie angiografu i pomieszczenie sterowni angiografu, dyżurka lekarska, węzeł sanitarny dla osób z niepełnosprawnościami, łazienka dla personelu oraz szatnia z toaletą dla personelu. Będą one częścią Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych. Jego uroczyste uruchomienie zaplanowano na piątek, 12 kwietnia.

Ośrodek mógł powstać dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Koszt jego realizacji wyniósł 1,77 mln złotych. Z tego 1,73 mln złotych pochodziło ze środków samorządu województwa, a pozostała kwota – 41 tys. złotych to środki Szpitali Pomorskich. Stworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych to pierwszy etap rozbudowy Oddziału Chirurgii Naczyniowej.
Oddział zyska jednak nie tylko nowe oblicze. Trafił tam również nowoczesny sprzęt. Na potrzeby Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych zakupiono bowiem angiograf, czyli urządzenie służące do badania naczyń krwionośnych – tętnic, żył czy komór serca. Posiada on system Azurion 7 i dwudziestocalowy detektor, który zapewnia nowe możliwości podczas interwencyjnych zabiegów kardiologicznych i naczyniowych. Wspomaga też personel w dążeniu do najwyższej jakości opieki nad pacjentami i równocześnie zwiększa wydajność pracy. Angiograf został sfinansowany w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego koszt to blisko 2,5 mln złotych.

Źródło: gdynia.pl