Gdynia: XI Magiel Twórczy już za nami

Gdynia: XI Magiel Twórczy już za nami

Ludzi integracja, możliwości demonstracja, kultury prezentacja – pod tymi hasłami odbył się w sobotę (8 czerwca) na placu Grunwaldzkim XI Magiel Twórczy, czyli wydarzenie umacniające pozytywne relacje i promujące szeroko rozumianą twórczość osób z niepełnosprawnościami. Ponad 20 stanowisk lokalnych organizacji i instytucji cieszyło się dużym zainteresowaniem gości, a zabawie i rozmowom nie przeszkodził nawet przelotny deszcz.

Na uczestników festynu czekały stoiska pełne niespotykanych przedmiotów oraz ich twórcy: uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych, ośrodków wsparcia, gdyńskich szkół i organizacji pozarządowych. Goście mogli więc nie tylko zakupić oryginalne pamiątki i dekoracje, ale także porozmawiać, by bliżej poznać artystów z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji.

– Spotykamy się tu po raz jedenasty, by pokazać, że świat jest różny. Sztuka jest różna i osoby z niepełnosprawnościami też są artystami. Zachęcam wszystkich do rozmowy. Są tu dziś z nami m.in. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych, szkoły, tematów z pewnością nie zabraknie – mówił Piotr Harhaj, kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, organizator wydarzenia.

Chętni mogli także wziąć udział m.in. konkursach z nagrodami i specjalnych atrakcjach organizowanych w ramach kampanii społecznych „d)Presja – akademia choroby prawdziwej” oraz „Odmień Swoją Głowę – schizofrenia – nie oceniaj!”. Także wysłuchać koncertów, zobaczyć barwne występy taneczne i nauczyć się podstaw języka migowego. Magiel Twórczy był też okazją do zaprezentowania oferty placówek skierowanej do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

– To nasz wtóry raz na Maglu Twórczym. To wspaniała inicjatywa. Spotykamy się z ludźmi, osoby z niepełnosprawnościami wychodzą poza swoje środowiska. Dzięki temu wydarzeniu możemy się integrować z innymi mieszkańcami, z roku na rok jest coraz lepiej. Na tegoroczny Magiel przygotowaliśmy drobne upominki. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na bieżące potrzeby naszej organizacji – mówiła Angelika Boniuszko, wiceprezes gdyńskiego koła Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Udział w Maglu Twórczym wzięli także Klub 123, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, Dom Pomocy Społecznej w Gdyni, Laboratorium Innowacji Społecznych, Grupa „Pomigajmy”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej, Komenda Miejska Policji, Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”, Teatr4Miasto, 8 Gdyńska Drużyna Harcerskia „Brzask”, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych, komórki MOPS i WTZ: – PSONI, Caritas, ADAPA, WTZ przy Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości i Rehabilitacji.

Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni przy współpracy gdyńskich warsztatów terapii zajęciowej i szkół specjalnych, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Urzędu Miejskiego w Gdyni oraz gdyńskich służb mundurowych.

Źródło: gdynia.pl