Gdynia: Szkoła bez barier

Gdynia: Szkoła bez barier

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni stanie się bardziej dogodnym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. Z końcem października na zewnętrznej ścianie budynku zamontowana zostanie winda, która ułatwi poruszanie się po placówce.

Prace trwają od początku września.

– W naszej placówce oprócz dzieci słyszących uczą się dzieci niesłyszące i słabosłyszące, w tym z niepełnosprawnością ruchową – mówi dyrektor ZSO nr 6 w Gdyni Jolanta Kasperek–Sut. – Winda jest niezbędna, ponieważ od kilku lat do szkoły coraz częściej trafiają dzieci z problemami w poruszaniu się. Dotychczas dzieci te były wnoszone albo wprowadzane po schodach z pomocą rodziców lub pracowników szkoły. Po uruchomieniu windy każdy uczeń będzie mógł poruszać się po szkole bez ograniczeń.

Zdaniem Jolany Kasperek –Sut dzięki windzie szkoła stanie się bardziej dostępna również dla niepełnosprawnych rodziców uczniów.

Koszt windy to ok. 590 tysięcy złotych. Środki pochodzą z budżetu miasta.

– Stopniowo dostosowujemy budynki szkolne dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości. – Naszym celem jest, aby wszystkie były przygotowane na przyjmowanie dzieci z niepełnosprawnością. Oprócz ZSO nr 6 w tym roku rozbudowa dotyczyć będzie także m.in. ZSHG i ZSAiE.

Koniec prac związanych z montażem windy przewidziany jest na koniec października.

Fot. gdynia.pl

  Izabela Małkowska, gdynia.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18816