Gdynia: Przesyłka dla Caritas

Gdynia: Przesyłka dla Caritas

Do Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio w Gdyni trafiła od miasta specjalna przesyłka: 5000 rękawiczek oraz 1500 maseczek chirurgicznych. Potrzeba zgłoszona przez ośrodek została potraktowana priorytetowo.

Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio w Gdyni jest placówką realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Całodobowo świadczy usługi opiekuńczo-lecznicze i rehabilitacyjne w formie stacjonarnej oraz ambulatoryjnej.

– Utrzymujemy stały kontakt z gdyńskimi organizacjami pozarządowymi. Szczególną troską otaczamy te, które w trudnym czasie epidemii sprawują opiekę nad osobami starszymi, chorymi, z niepełnosprawnością. Dlatego potrzeba zgłoszona przez Caritas została potraktowana priorytetowo. Dzisiaj rano przekazaliśmy do Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio w Gdyni 5000 rękawiczek oraz 1500 maseczek chirurgicznych – informuje Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.

Centrum Pomocowe im. św. o. Pio powstało w 2002 roku dzięki współpracy miasta Gdynia i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Placówka włącza się w działania z zakresu rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych, oferując im profesjonalną pomoc i wsparcie.

Ponadto realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

W tym względzie współpracuje z instytucjami, organizacjami oraz dysponentami środków rządowych i samorządowych, dzięki czemu korzystający ze świadczeń nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów.

Z zakresu pomocy społecznej prowadzi działania w formie wsparcia dziennego, którego celem jest społeczno-zawodowe przysposobienie osób niepełnosprawnych.

– Środki ochrony indywidualnej to w dobie epidemii koronawirusa artykuły najwyższej potrzeby. Są niezbędne szczególnie w placówkach i organizacjach, które zajmują się sprawowaniem opieki nad innymi osobami. Gdynia jako miasto zawsze wspiera te podmioty – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia. – Dziesiątki tysięcy maseczek i rękawiczek trafiły chociażby do gdyńskich szpitali, pogotowia ratunkowego, Hospicjum im. św. Wawrzyńca, a teraz także do Caritas. Jestem pewien, że przekazany sprzęt pomoże pracownikom w bezpieczny sposób zająć się podopiecznymi.

Centrum Pomocowe Caritas im. św. Ojca Pio w Gdyni jest placówką w której osoby w jesieni życia, przewlekle i długotrwale chore, często pozbawione opieki najbliższych, uzyskują profesjonalną pomoc, opiekę, odnajdują ciepło, życzliwość, miłość i wiarę w sens dalszego życia.

Magdalena Śliżewska
Fot. Przemysław Kozłowski