Gdynia: Powstaje placówka opiekuńcza dla osób przewlekle chorych

Gdynia: Powstaje placówka opiekuńcza dla osób przewlekle chorych

Gabinet lekarski, kuchnia i zaplecze administracyjne ulokowane zostały w pomieszczeniach tymczasowych, a część podopiecznych przeniesiono do innych placówek. Właśnie rozpoczęła się przebudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Chwarznieńskiej. Za rok działać tu będzie nowa placówka opiekuńcza z funkcjami opieki i dziennego wsparcia dla starszych i niepełnosprawnych mieszkańców z zachodnich dzielnic Gdyni

Już w chwili powstawania przy ul. Chwarznieńskiej placówki dla bezdomnych mężczyzn, czyli w roku 1996, było jasne, że taki ośrodek może być tylko rozwiązaniem tymczasowym. 30 miejsc, które przygotowano, szybko się zapełniło, a liczba klientów placówki nadal rosła.

– Z jednej strony widzieliśmy, że istnieje potrzeba zapewnienia takiego wsparcia, jakie oferuje placówka. Z drugiej, zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli myślimy o powrocie bezdomnych do życia w społeczeństwie, to ani noclegownia, ani schronisko nie mogą być rozwiązaniem docelowym i na zawsze. Dziś realizują się wszystkie założenia, które wtedy przyjmowaliśmy. Z powodzeniem prowadzimy programy usamodzielniania, bo nie chcemy nikogo przyzwyczajać do stałego korzystania z pomocy społecznej – tłumaczy Mirosława Jezior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

– Dzięki prowadzonej w Gdyni od lat polityce wyprowadzania z bezdomności, jesteśmy w sytuacji, w której możemy zlikwidować schronisko dla mężczyzn. Na działce, na której się znajdowało, zaczynamy nową, ważną i bardzo potrzebną gdynianom inwestycję, czyli budowę ośrodka opiekuńczego dla osób przewlekle chorych. Będzie drugą tego typu placówką w naszym mieście. Ta, która działa na Oksywiu, cieszy się bardzo dużą popularnością. Miejsca, gdzie osoby chore, które przed powrotem do domu ze szpitala poddawane są rehabilitacji, są niezbędne – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Michał Guć dodaje, że rozważana jest też możliwość zapewnienia w nowym ośrodku dla zachodnich dzielnic dziennej opieki dla osób z chorobami otępiennymi. Dziś udzielana jest ona przy ul.Wąsowicza, ale mieszkańcom zachodnich dzielnic wygodniej będzie korzystać z takiego wsparcia na miejscu.

– Wyrysowaliśmy mapę Gdyni i analizowaliśmy dostępność usług w dzielnicach, mając na uwadze coraz większe zapotrzebowanie na całodobową opiekę i fachową pielęgnację. Ważne jest też takie zorganizowanie instytucji opieki całodobowej i dziennej, żeby można było włączać społeczność lokalną i animować sąsiedztwo po to, by w placówce pojawiał się ktoś poza jej podopiecznymi – wyjaśnia Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Z dotychczasowego Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego, który zmienia swoją funkcję, pozostanie tylko część murowana. Kontenery stojące wzdłuż ul. Chwarznieńskiej zastąpi nowy, jednopiętrowy budynek. Całkowita powierzchnia zwiększy się z 840 do 880 m kw. Projekt budowlany zakłada też możliwość nadbudowy, w razie potrzeby, jednej kondygnacji.

Całość podzielona zostanie na dwie strefy: czerwoną i niebieską.

Ta pierwsza przeznaczona będzie dla osób wymagających opieki całodobowej, ale świadczonej czasowo – przez pół roku, z możliwością przedłużenia w razie potrzeby. Zatrudniony tu personel będzie stale i kompleksowo monitorował stan zdrowia pensjonariuszy, aby po zakończeniu okresu świadczenia opieki można było dokładnie określić charakter dalszego potrzebnego wsparcia. Przestrzeń zostanie zagospodarowana tak, by można było np. swobodnie transportować podopiecznych z łóżkami do pomieszczeń rehabilitacyjnych. Planowany jest też zakup łóżek antyodleżynowych i podnośnikowych zapewniających komfort osobom leżącym.

Strefa niebieska to strefa wsparcia dziennego. Znajdzie się w niej m.in. świetlica z dużymi oknami, które zapewnią widok na pobliski las i nowy dziedziniec. W tej strefie mają być prowadzone zajęcia usprawniające z naciskiem na różnego rodzaju treningi umiejętności codziennych, np. pamięci.

– Chcielibyśmy w te formy aktywizacji dziennej włączać nie tylko podopiecznych i ich rodziny, ale też społeczność lokalną. Być może pojawi się wolontariat senior dla seniora, być może działania międzypokoleniowe – zdradza Jarosław Józefczyk. 

Do końca tego roku nowy ośrodek ma osiągnąć stan surowy zamknięty. Miesiące zimowe i wczesnowiosenne wykorzystane zostaną na prace wykończeniowe wewnątrz budynku. 
Pierwsi podopieczni pojawią się tu w połowie 2018 roku. Placówka opiekuńcza z funkcjami opieki i dziennego wsparcia będzie mogła przyjąć 54 osoby. Kosz prac to ok. 2,5 mln zł. 

fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

  UM Gdynia Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16096 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.