Gdynia: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - tylko telefonicznie

Gdynia: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - tylko telefonicznie

Z uwagi na bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wstrzymuje przyjmowanie interesantów do 25.03.2020 r.

Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie pod numerem telefonu 58 880 83 78 (lub wewnętrzny: 58 880 83 77, 58 880 83
23) lub poprzez e-mail pzon@gcz.gdynia.pl

Osoby, które miały wyznaczony termin posiedzenia Składu Orzekającego (do 23 marca 2020 r.) dostaną ponowne zawiadomienie z innym terminem komisji.

Z uwagi na fakt, iż Zespół nie ma uprawień do wysyłania pocztą legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz kart parkingowych, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani telefonicznie o możliwości odbioru. Orzeczenia czekające na odbiór osobisty zostaną wysłane pocztą, listem poleconym.

Zachęcamy Państwa również do śledzenia na bieżąco aktualności na stronie internetowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności TUTAJ