Gdynia: Nowoczesne i bezpieczne kładki na plaży

Gdynia: Nowoczesne i bezpieczne kładki na plaży

Rozpoczęły się prace związane z wymianą konstrukcji i nawierzchni kładek pieszych na terenie plaży miejskiej w Gdyni. W pierwszej kolejności zdemontowane zostaną elementy, które mogłyby stanowić zagrożenie dla użytkowników kąpieliska. Po zakończeniu remontu gdynianie oraz turyści będą mogli korzystać z nowoczesnych i bardzo bezpiecznych kładek. W planie inwestycji przewidziano również udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymiana konstrukcji i nawierzchni kładek to nie wszystko. Poszerzone zostaną główne ciągi piesze w miejscach największego użytkowania, co ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto, utworzone zostaną wnęki pod ławki rekreacyjne z dodatkowym miejscem dla osoby na wózku inwalidzkim lub na wózek dziecięcy.

– Remont wszystkich kładek był zakładany już w planie inwestycyjnym na 2018 rok. W partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim staraliśmy się pozyskać środki na ten cel w ramach programu Polska-Rosja. Procedura trwała bardzo długo i niestety nie udało się uzyskać pozytywnej decyzji – tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni. – Jednak z uwagi na pilność remontu, zabezpieczono środki na ten cel w budżecie miasta na rok 2019. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie dokumentacji, która pozwoli wykonać całą inwestycję – dodaje.

– Jeśli decyzję uda się uzyskać w miarę szybko, to z zupełnie nowych kładek będzie można korzystać jeszcze przed sezonem wakacyjnym. Jeśli nie, to wszystkie niebezpieczne miejsca zostaną wyremontowane, a całą inwestycję wykonamy po sezonie. W pierwszej kolejności zdemontowane zostaną elementy kładki, które mogłyby stanowić jakiekolwiek zagrożenie – mówi Rafał Klajnert, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, które jest administratorem gdyńskich kąpielisk morskich, a więc również wyłożonych na nich kładek.

Nowe kładki zostaną wykonane w zupełnie nowej technologii i przede wszystkim będą bardzo bezpieczne. Konstrukcja zostanie wykonana z elementów z tworzyw sztucznych. Nawierzchnię stanowić będą deski ryflowane odporne na oleje, kwasy, sole, ługi, mikroorganizmy, promieniowanie UV i na warunki atmosferyczne. Zastosowany materiał jest również antypoślizgowy. Nie wymaga on impregnacji oraz zabiegów konserwacyjnych w czasie eksplantacji.

Kładki zostaną zamontowane na fundamentach z bloczków betonowych. W miejscach, w których istnieje ryzyko zalewania falami sztormowymi, zastosowane zostanie dodatkowo palowanie w celu zwiększenia stabilności.

W ramach inwestycji zostanie również wykonane oświetlenie krawędziowe przy głównych ciągach pieszych. Punkty świetlne zostaną wbudowane w nawierzchnie, co wyeliminuje ryzyko potknięcia się, a zastosowanie mlecznego szkła uniemożliwi oślepienie pieszych.

W rejonie dowiązania kładek do nawierzchni istniejących, wykonane zostaną nawierzchnie naprowadzające zgodnie ze Standardami Dostępności dla Miasta Gdyni.

Źródło: gdynia.pl