Gdynia: „Mały procent – wielka sprawa!”

Gdynia: „Mały procent – wielka sprawa!”

Na terenie Gdyni działają 93 organizacje pozarządowe, na rzecz których można przekazać 1% podatku. Spektrum ich działania jest bardzo zróżnicowane i dotyczy wielu aktywności. Wszystkie jednak prowadzone są na rzecz miasta i jego mieszkańców. Osoby rozliczające PIT do końca kwietnia mają czas, żeby zdecydować, której organizacji przekazać wsparcie finansowe płynące z tego niewielkiego, ale znaczącego procentu.

Kiedy już wybierzemy organizację, której chcemy przekazać 1% naszego podatku, w zeznaniu PIT należy wpisać KRS wybranej organizacji pozarządowej. Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak rozliczamy się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich możemy wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Osoba rozliczająca się w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Możliwość przekazania 1% podatku dochodowego to jeden z najprostszych sposobów na wyrażenie swojego poparcia dla ważnych dla mieszkańców działań. Jest to także świadoma inwestycja w przyszłość i w rozwój otoczenia, w którym żyjemy. Ta pozornie niewielka kwota stanowi każdego roku poważną część środków, jakimi dysponują fundacje i stowarzyszenia.

Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznej akcji 1% organizacje działające na terenie Gdyni zostały wsparte kwotą 7 mln.

Lista gdyńskich OPP, którym można przekazać podatek znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat akcji „Mały procent – wielka sprawa!” znajdują się na stronie internetowej www.gdyniapozarzadowa.pl.

  gdynia.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17673