Gdynia: Gotowość ośrodków zdrowia do szczepień

Gdynia: Gotowość ośrodków zdrowia do szczepień

Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny wydali komunikat w sprawie wykonywania szczepień w czasie pandemii COVID-19 z rekomendacją wznowienia bieżącej realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci. Gdynia już szczepi.

– Sytuacja związana z koronawirusem, wymusiła na wielu instytucjach zmianę warunków pracy, dotyczy to również ośrodków zdrowia, przychodni. Musimy jednak umieć funkcjonować w obecnych warunkach i dbać o bezpieczeństwo gdynian także w innych obszarach niż wynikających z zagrożenia koronawirlsem, stąd też 17 placówek z Gdyni wróciło do wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych dla najmłodszych. Rodzice z dziećmi mogą rejestrować się na takie szczepienia, a przychodnie muszą postępować zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa – mówi wiceprezydent ds. jakości życia, Bartosz Bartoszewicz.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, przychodnie wznawiają szczepienia obowiązkowe, które zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych powinny być wykonane do 24 miesiąca życia.

– Przychodnie są świadome całego zagrożenia. W pierwszej kolejności przeprowadzany jest wywiad telefoniczny. Rejestratorzy pytają, czy rodzice/opiekunowie oraz dziecko nie maja oznak zakażenia SARS-CoV-2 oraz czy nie byli w ostatnich 14 dniach poddani kwarantannie  lub nie byli w jakikolwiek sposób narażeni na kontakt z osobą chorą lub poddaną kwarantannie. Dopiero po przeprowadzeniu wywiadu, umawiane są terminy na szczepienia, z zachowaniem odpowiednich odstępów czasowych między pacjentami. Najczęściej jest to pół godziny albo godzina – mówi Beata Gronowska, zastępca dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

W pierwszej kolejności będą szczepione dzieci najmłodsze, do 24 miesiąca życia, które muszą mieć uzupełnione szczepienia obowiązkowe. Warto jednak zadzwonić do wybranej przychodni, aby upewnić się, czy są już dostępne szczepienia dla dzieci starszych.

Adresy placówek, które wznowiły szczepienia z terenu miasta znaleźć można TUTAJ