Gdynia: Festiwal Krótkich Filmów o HIV

Gdynia: Festiwal Krótkich Filmów o HIV
Fot. nadesłane

Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV rozszerzył zasięg na kolejne województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Dzięki temu młodzież z tych czterech regionów nakręci filmy edukacyjne o wirusie. Finał Międzywojewódzkiego Festiwalu Krótkich Filmów o HIV odbędzie się 9 kwietnia w Gdyni.

Młodzi twórcy pokażą autorskie filmy poświęcone HIV i AIDS. Projekt prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ) we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku. Środki na realizację projektu pochodzą z grantu przyznanego przez Gilead Sciences Poland w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci.

W finale zaprezentowanych będzie 12 filmów – po trzy z każdego z czterech województw. Filmy promują odpowiedzialność za własne życie i zdrowie oraz akceptację osób seropozytywnych.

– Według danych NIZP-PZH w okresie styczeń – październik 2018 w tych czterech województwach zarejestrowano 14% wszystkich nowo wykrytych zakażeń HIV w Polsce, 21% przypadków AIDS oraz 33% zgonów spowodowanych przez AIDS. Może z tego wynikać, że w naszym regionie HIV często wykrywany jest za późno, już w stadium groźnym dla życia. To poważny problem i tym ważniejsza jest edukacja na tym terenie – powiedział Zbigniew Zawadzki, Prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej i koordynator projektu.

– Liczymy na to, że dzięki podejmowanym przez PTOZ działaniom wzrośnie wśród młodzieży świadomość znaczenia profilaktyki HIV. Test na HIV powinien zrobić każdy aktywny seksualnie człowiek. Tym bardziej, że dzięki wczesnemu wykryciu oraz nowoczesnemu, bezpiecznemu w długim terminie i bezpłatnemu w Polsce leczeniu osoby z wirusem mogą zdrowo żyć przez długie lata. Warunkiem jest świadomość zakażenia i podjęcie terapii – dodał Paweł Mierzejewski z Gilead Sciences, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

Patronat honorowy nad Międzywojewódzkim Festiwalem Krótkich Filmów o HIV objęli Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Województwa Pomorskiego, Główny Inspektor Sanitarny oraz Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

Print Friendly, PDF & Email