Gdynia: Dwa dodatkowe projekty BO 2020

Gdynia: Dwa dodatkowe projekty BO 2020
Fot. Magda Śliżewska

Nie 116, a 118 projektów dzielnicowych zostanie zrealizowanych w Gdyni w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego. Podczas ewaluacji programu, szczegółowa analiza wykazała głosy, które nie powinny znaleźć się w bazie. Wpłynęło to nieznacznie na wyniki. Mimo tych niewielkich różnic, w dwóch dzielnicach zmieniła się sytuacja na szczycie listy.

Decyzją prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka zrealizowane zostaną zarówno projekty ogłoszone wcześniej jako zwycięskie, jak i te, które otrzymały najwięcej punktów po ponownym przeliczeniu głosów. Koszt dodatkowych dwóch projektów pokryje firma Asseco Data Systems, która jest autorem oprogramowania gdyńskiego BO.

Wykryta luka dawała w szczególnych przypadkach możliwość kilkukrotnego wejścia do systemu i głosowania na kolejne projekty. Spośród blisko 30 tysięcy głosujących, 365 mieszkańców oddało niewłaściwie głosy. Laboratorium Innowacji Społecznych wraz z Asseco Data Systems wypracowało rozwiązanie, które w sposób najbardziej skuteczny eliminuje następstwa działania błędu. Polega ono na uwzględnieniu w wynikach jedynie pierwszego głosowania mieszkańca w systemie oraz odrzucenie głosów oddanych podczas pozostałych wejść.

Przyjęcie tego rozwiązania powoduje jednakże niewielkie zmiany w wynikach głosowania. Dla większości projektów, których te zmiany dotyczą, oznacza to nieznaczne różnice w liczbie otrzymanych punktów. Jedynie w przypadku czterech „małych projektów” – dwóch na Babich Dołach oraz dwóch na Pogórzu – odrzucenie głosów z nadmiarowych wejść do systemu wiąże się ze zmianą wyniku.

„Mały projekt” w dzielnicy Pogórze „Teatrzyki i planszówki w bibliotece” – uznany przez system jako zwycięski – traci ten status, a jego miejsce zajmuje projekt „Cotygodniowe ćwiczenia gimnastyczne dla każdego z przerwą wakacyjną”.

Ponadto dwa „małe projekty” w dzielnicy Babie Doły: „Posadowienie masztów z flagą narodową i watykańską przy tablicy upamiętniającej lądowanie Jana Pawła II na lotnisku” oraz „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów” osiągają taką samą liczbę punktów, przy czym środki z Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy są niewystarczające dla sfinansowania obu.

– Zarówno miasto, jak i firma Asseco zgodnie uznają, że niewłaściwym byłoby obarczanie skutkami wystąpienia błędu w zaoferowanej usłudze mieszkańców, zarówno autorów projektów, jak i osób, które na nie zagłosowały. Z tego względu do realizacji przekazane zostaną wszystkie cztery projekty – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

– Koszty wynoszące 20 tysięcy złotych, związane z realizacją dwóch dodatkowych projektów, których status po aktualizacji wyników zmieni się na przegrany, zostaną pokryte przez firmę Asseco Data Systems S.A. – deklaruje wiceprezes spółki Jarosław Jastrzębski.

W związku z tą decyzją, do realizacji zostanie przekazanych łącznie 118, a nie 116, projektów dzielnicowych.

Aktualna lista projektów wskazanych do realizacji znajduje się na stronie bo.gdynia.pl .

Budżet Obywatelski 2020 w Gdyni był siódmą edycją. Głosowanie trwało od 8 do 22 czerwca. Mieszkańcy wybierali spośród 268 projektów dzielnicowych (małych i dużych) oraz 13 projektów miejskich. Zgodnie z zasadami głosujący mógł wybrać maksymalnie trzy projekty miejskie oraz trzy projekty duże i trzy małe w jednej dowolnie wybranej dzielnicy.

Więcej o samym procesie można dowiedzieć się na stronie bo.gdynia.pl .

Print Friendly, PDF & Email