Gdynia: Autyzm – nie wykluczam

Osoby dotknięte autyzmem i ich najbliższych wciąż jeszcze spotyka wykluczenie. Obchodzony 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ma zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakiej ci ludzie doświadczają oraz przypomnieć, że przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności.

Wszelkie inicjatywy, które mają zwiększyć świadomość społeczną na temat autyzmu oraz przybliżyć problemy i potrzeby osób dotkniętych tymi zaburzeniami w rozwoju układu nerwowego i ich rodzin, są bardzo potrzebne. Niska wiedza społeczna w tym obszarze wiąże się z wieloma krzywdzącymi stereotypami i szkodliwymi mitami, np. o tym, że autyzm powodują szczepionki, że jest to przypadłość, którą można wyleczyć, czy też, że osoby z autyzmem są zamknięte w swoim świecie i nie potrzebują relacji z innymi ludźmi. Może, gdy dowiemy się nieco więcej na ten temat, widząc następnym razem na ulicy rozkrzyczane, „niegrzeczne” dziecko oraz jego nieco bezradnych rodziców, nie burkniemy z dezaprobatą – ot, skutki bezstresowego wychowania.

Typowe dla autyzmu nieprawidłowości ujawniają się w trzech sferach: problemów w kontaktach społecznych, problemów z komunikacją i wzorca zachowań, charakteryzującego się pewnym schematyzmem. Nasilenie objawów charakterystycznych dla tej przypadłości jest bardzo zróżnicowane. Dlatego w odniesieniu do tego zaburzenia używa się terminu spektrum zaburzeń autystycznych – ASD. Osoby dotknięte ASD mogą m.in. odczuwać potrzebę izolacji i przymus stałości otoczenia, być niezdolne do interakcji społecznych lub agresywne, wykonywać stereotypowe, powtarzające się czynności, czy mieć zaburzenia mowy. Więcej informacji o typowych objawach autyzmu znajduje się np. na stronie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

Gdynia co roku aktywnie włączała się w kampanię budowania świadomości o autyzmie. Niestety drugi rok z rzędu inicjatywy podejmowane w ten dzień nie mogą się odbyć z powodu pandemii. W poprzednich latach były to m.in. warsztaty i konsultacje z terapeutami i psychologami. Ulicami miasta przechodził też „Niebieski Marsz dla Autyzmu”, a InfoBox podświetlano niebieskimi światłami. Dlaczego niebieski? Bo to najgłębszy z kolorów, rozpływający się w nieskończoności horyzontu, jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem staje się najbardziej odrealnioną ze wszystkich.

– Osoby z autyzmem inaczej postrzegają świat, są dużo bardziej wrażliwe na bodźce. Bywa, że ten nasz hałaśliwy świat jest dla nich bolesny. Dlatego potrzebują naszego wsparcia. Oni i ich rodziny. Najważniejsza dla osób z autyzmem jest nasza codzienna akceptacja, zrozumienie i wsparcie. Bądźmy z nimi solidarni, nie wykluczajmy i pamiętajmy o ich potrzebach. I to nie tylko w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który w tym roku, z powodu pandemii, musimy obchodzić znacznie skromniej niż w poprzednich latach, ale i na co dzień – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Fundacja ADAPA zaprasza na słuchowisko Klubu Radiowca pt. „Dawne Orłowo i latający statek”, które zostało nagrane w czasie pandemii, podczas zdalnych spotkań osób z autyzmem, zespołem Aspergera i zaproszonych przez nich gości. Emisji słuchowiska towarzyszy konkurs.

W Gdyni osoby ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunowie mogą liczyć na wsparcie kilku organizacji:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym (SPOA) – zadanie: „Żyć Razem – program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi” (cel: kontynuacja programu „Żyć Razem – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”. Usprawnienie funkcjonowania w społeczeństwie poprzez terapię i naukę codziennych czynności oraz uczestnictwo w grupach wsparcia, aktywizację zawodową pod kierunkiem terapeuty-doradcy zawodowego. Projekt skierowany do osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi (zespół Aspergera), które ukończyły 16 lat, nieaktywne zawodowo).
Kontakt do koordynatora: Wioleta Umławska; 502 148 382; autyzm@anna-ilukiewiczspoa.org.pl

ADAPA – Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju – zadanie: Klub Działań Różnych (cel: umożliwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie rozwoju zainteresowań i obcowania w grupie. Projekt skierowany do młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową, w tym ze spektrum autyzmu).
Kontakt do koordynatora: Danuta Kłopocka; 512 254 813; d.klopocka@adapa.pl

Fundacja Wielkie Rzeczy – zadanie: „Relacje – Społeczność – Wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w obszarze społecznym” (cel: wsparcie rozwoju dzieci w wieku od 2 do 12 lat z niepełnosprawności w obszarze społecznym (autyzm, ADHD, ADD).Projekt skierowany do dzieci i ich rodziców, opiekunów i rodzin oraz do gdyńskich specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem).
Kontakt do koordynatora: Aneta Narloch; 607 880 067; fundacja@wielkierzeczy.org

Print Friendly, PDF & Email