Gdy gdynianie mają kryzys…

Gdy gdynianie mają kryzys…

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym spotkali się przedstawiciele gdyńskiej kolacji na rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom, by jeszcze skuteczniej nieść pomoc uzależnionym i mającym problemy mieszkańcom Gdyni.

Blisko 60 przedstawicieli różnych organizacji i instytucji spotkało się 14 marca 2019 roku na konferencji, by przedyskutować dotychczasową współpracę i jak najlepiej ją udoskonalić. Przygotowane prezentacje, a także wymiana myśli zaowocowała nowymi pomysłami, takimi jak System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (do tej pory prowadzony przez Towarzystwo św. Brata Alberta), który skierowany ma zostać także do zamkniętych ośrodków leczenia uzależnień czy organizacja szkoleń w różnych instytucjach dotyczących Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy.

Spotkanie zamknęła prezentacja o nowych rozwiązaniach – w Urzędzie Miasta Gdyni powstał Wydział ds. Rodziny oraz Gdyńskie Centrum Kontaktu, do jego zadań należy koordynowanie mobilnej aplikacji gdynia.pl, za pomocą której mieszkańcy mogą zgłaszać nagłe i wymagające interwenci służb, sprawy.

Organizatorem marcowego przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.

Oprac. Weronika Wójcik

Źródło: gdynia.pl
Fot. Aleksander Trafas/gdynia.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.