Gdańsk: Zostań rodzicem zastępczym

Gdańsk: Zostań rodzicem zastępczym

W najbliższą środę (12 lutego), w godzinach od 8:00 do 18:00 MOPR Gdańsk zaprasza osoby zainteresowane założeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na dzień otwarty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. K. Leczkowa 1A.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna. – Być może po konsultacji ze specjalistami pieczy zastępczej, łatwiej będzie podjąć decyzję o takim wsparciu dzieci z bagażem doświadczeń. Pamiętając przy tym, że prowadzenie np. zawodowej rodziny zastępczej jest przede wszystkim odpowiedzialną pracą. Może ona się okazać nie tylko zawodowym, ale i życiowym spełnieniem. Zachęcamy do odwiedzenia gdańskiego MOPR w środę 12 lutego, by porozmawiać m.in. ze specjalistami, psychologami, trenerami szkolącymi kandydatów na rodziców – informuje gdański MOPR.

Pracownicy Ośrodka odpowiedzą m.in. na pytania o udzielane rodzinom zastępczym wsparcie finansowe, rzeczowe, asystenckie oraz psychologiczne i prawne. Poradzą, jak przygotować się do pełnienia roli zastępczego rodzica i wykonywania tego zajęcia.

Specjaliści Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR dyżurować będą w sali konferencyjnej na parterze budynku przy ul. Leczkowa 1A. Istnieje także możliwosć kontaktu telefonicznego pod numerami: 58 347 82 77 lub 58 347 82 68 oraz 58 347 82 78.

– Z serca zachęcam do działania na rzecz potrzebujących maluchów – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Podjęcie decyzji o założeniu rodziny zastępczej może stać się wstępem do nowego, podarowanego innym życia.

Wiadomości o rodzinnej pieczy zastępczej dostępne są także na stronie: mopr.gda.pl oraz TUTAJ i TUTAJ.

Fot. Pixabay