Gdańsk wspiera edukację specjalistyczną pielęgniarek

Gdańsk wspiera edukację specjalistyczną pielęgniarek

W środę (16 października) w Gdańsku podpisane zostało „Porozumienie o współpracy partnerskiej” między Okręgowa Izbą Pielęgniarek i Położnych a Miastem Gdańsk. To jedna z form wsparcia dla służby zdrowia. Gdańsk udostępni miejsce na szkolenie pielęgniarek, a OIPiP zapewni możliwość udziału wybranym uczniom w zajęciach dydaktycznych i projektach edukacyjnych.

Problemy związane z opieką zdrowotną narastają od wielu lat i są w naszym kraju ogólnie znane. Z drugiej strony standardy opieki zdrowotnej muszą być utrzymane. Jednym z podstawowych wyzwań, które stoją teraz przed osobami zarządzającymi polskim systemem zdrowia, jest malejąca w błyskawicznym tempie liczba pielęgniarek.

Widać to nie tylko w szpitalach. Ustawowym obowiązkiem gmin, które prowadzą szkoły, jest utworzenie i wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w placówce. Jednak co zrobić z brakiem wykwalifikowanych szkolnych pielęgniarek i higienistek?

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych już dwa lata temu przygotowała analizę związaną z planowaną wówczas Ustawą o Zdrowiu Dzieci i Młodzieży. Wnioski były alarmujące. Wynikało z niej, że w województwie pomorskim na 137 tys. uczniów (objętych opieką medyczną w szkole – na ankietę ORPiP odpowiedziało tylko ok. 30 proc. podmiotów medycznych) przypada 207 pielęgniarek i higienistek (26 proc. z nich w najbliższych latach przechodzi na emeryturę). Oznacza to brak opieki pielęgniarskiej w szkołach dla ponad 47 tys. uczniów (dotyczy ankietowanych podmiotów).

Jednym z pomysłów na poprawę sytuacji jest prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla tych pielęgniarek, które chciałyby pracować w szkołach. Miasto Gdańsk taką działalność samorządu pielęgniarskiego wspiera, oddając do dyspozycji swoją edukacyjną infrastrukturę i stąd umowa o współpracy. W siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku podpisali ją Anna Czarnecka, przewodnicząca OIPiP w Gdańsku i Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. Umowa zakłada, że Gdańsk udostępni miejsce na szkolenie pielęgniarek, a OIPiP zapewni możliwość udziału wybranym uczniom w zajęciach dydaktycznych i projektach edukacyjnych. To już drugi rok tej współpracy.

– Pielęgniarka i położna, która zaktualizuje swoją wiedzę na bieżąco, a jak wiemy medycyna bardzo się rozwija, jest pielęgniarką, która będzie świadczyć usługi na najwyższym poziomie zdrowotnym – zauważa Anna Czarnecka, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

– Pielęgniarki i położne wchodzą wprost do edukacji, która dotyczy zdrowia i edukacji młodych ludzi i zachowania standardów zdrowia. I to jest najwyższy standard. One są zawsze najbliżej pacjenta i za to im bardzo dziękujemy. Cieszymy się bardzo, że możemy przyjąć je do gdańskich szkół, gdzie mogą się kształcić rozwijać i że możemy taką współpracę naprawdę pielęgnować. To jest kolejny rok efektywnej współpracy dla gdańszczanek i gdańszczan – powiedział po podpisaniu umowy Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Kursy, które organizuje Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych odbywają się w sąsiadującej z siedzibą Izby Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Skarpowej 3 na gdańskich Siedlcach.

– Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku jest w podpisanym porozumieniu operatorem logistycznym z ramienia Miasta Gdańska. Zostaliśmy wyznaczeni przez prezydenta, żeby wspierać i koordynować współpracę z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych – wyjaśnia Małgorzata Perzyna, dyrektor SP nr 58. – Zapewniamy pracownie dydaktyczne wyposażone w nowe technologie, pracownie komputerowe, pracownie z tablicami interaktywnymi. Zapewniamy też obsługę techniczną.

W najbliższym czasie zorganizowany zostanie kurs właśnie w zakresie specjalizacji dotyczącej medycyny szkolnej. Żeby mógł być zorganizowany zgłosić musi się minimum 20 osób.

Marek Wałuszko / gdansk.pl
Fot. Dominik Paszliński
Źródło: gdansk.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.