Gdańsk uruchomił pierwsze wypłaty świadczenia „Dobry start”

Gdańsk uruchomił pierwsze wypłaty świadczenia „Dobry start”

Niespełna trzy dni od rozpoczęcia naboru wniosków Gdańsk wypłacił pierwsze środki w ramach świadczenia „Dobry start”. Do prawie 4 tys. gdańskich rodzin trafiły świadczenia na kwotę ponad 1,5 mln zł. Symbolicznej pierwszej wypłaty dokonała  Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Przypomnijmy, że 1 lipca Gdańskie Centrum Świadczeń rozpoczęło akcję przyjmowania wniosków internetowych o świadczenie „Dobry start”. W ciągu dwóch dni mieszkanki i mieszkańcy Gdańska złożyli ponad 8,7 tys. wniosków o tzw. 300+. Co ważne, prawie 4 tys. z nich, na ponad 5,1 tys. dzieci zostało już rozpatrzonych. Dzięki temu rodzice i opiekunowie otrzymają pieniądze już kilka dni po złożeniu dokumentów.

Świadczenie “Dobry start” to 300 zł na wyprawkę szkolną, przyznawane bez względu na osiągany dochód. Przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, szkole dla dorosłych lub szkole policealnej do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Wniosek o 300+ może złożyć rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej o świadczenie wnioskuje rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski on-line przyjmowane są od 1 lipca, natomiast wnioski papierowe od 1 sierpnia. Jednak z uwagi na wciąż realne zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, najlepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku przez internet.

– Tylko o świadczenie 300+ będzie ubiegało się w tym roku około 35 tys. rodziców i opiekunów. Dlatego mam do was ogromną prośbę. Jeśli możecie, korzystajcie z drogi elektronicznej. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Koronawirus wciąż jest groźny. Nie ma potrzeby narażania zdrowia swojego, najbliższych oraz osób, które te wnioski będą przyjmować. – zaapelowała Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenie „Dobry start” dostępne są na stronie internetowej www.gcs.gda.pl.

Olimpia Schneider
Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl