Gdańsk: Pamiętaj o obiedzie dla ucznia

Gdańsk: Pamiętaj o obiedzie dla ucznia

Gdańskich rodziców, którzy od września chcą dożywiać dzieci w przedszkolach lub szkołach zapraszamy do Centrów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dzielnicach. Trzeba bowiem złożyć wniosek na nowy rok przedszkolny lub szkolny. Warunek: rodzina musi spełniać kryteria uprawniające do przyznania świadczenia.

W przypadku ubiegania się o pomoc dot. dożywiania dzieci w przedszkolu lub szkole, wniosek w tej sprawie rodzic składa w Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicy zamieszkania (adresy na stronie: www.mopr.gda.pl).

Do podania (forma dowolna) trzeba dołączyć m.in.:

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),

– w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Następnie pracownik CPS MOPR przeprowadzi wywiad, ustali czy rodzina kwalifikuje się do pomocy. Przypomnijmy, że jej realizacja odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” oraz gminnego, gdańskiego o charakterze osłonowym. Dzięki gdańskiemu na takie wsparcie dla dzieci mogą liczyć rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 180 proc. kwoty kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 925, 20 zł.Natomiast rządowy program przyznaje bezpłatne obiady dla dzieci tylko z tych rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 150 procent kwoty kryterium pomocowego, tj. 771 zł.

Warto załatwić sprawę już teraz, przed rokiem szkolnym.

  Sylwia Ressel Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18457 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.