Gdańsk: Obiad dla dziecka w szkole? Złóż wniosek

Gdańsk: Obiad dla dziecka w szkole? Złóż wniosek

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie apeluje do gdańszczan, którzy od września 2019 roku będą wnioskować o dożywianie swoich dzieci w szkołach i przedszkolach, aby jak najszybciej złożyli wniosek u pracownika socjalnego gdańskiego Ośrodka.

W 2018 roku ponad 2100 gdańskich dzieci jadło bezpłatnie obiady w przedszkolach i szkołach. Rozpoczynający się nowy rok szkolny i przedszkolny to też konieczność ponownego złożenia wniosków w sprawie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Pracownik gdańskiego MOPR przeprowadzi wywiad i ustali, czy rodzina kwalifikuje się do takiej pomocy – przypomina Sylwia Ressel, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Wsparcie uruchamiane jest bardzo szybko. Pomoc ta realizowana jest w ramach dwóch programów: rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz gminnego, gdańskiego o charakterze osłonowym.
Wniosek o dożywianie gdańskiego dziecka najlepiej złożyć w Centrum Pracy Socjalnej MOPR, w dzielnicy zamieszkania (adresy na stronie MOPR ). Wystarczy odręczne podanie, do którego trzeba dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp.),
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Dzięki gdańskiemu programowi w przedszkolach i szkołach jedzą obiady dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 950, 40 zł. W uzasadnionych, kryzysowych przypadkach ten dochód może być nawet wyższy – dziecko także otrzyma ciepły posiłek. Z kolei rządowy program przyznaje bezpłatne obiady dla dzieci z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 792 zł.

Źródło: gdansk.pl
Fot. pixabay.com