Gdańsk: Nagrody dla tych, co ratują zdrowie i życie pacjentów

Gdańsk: Nagrody dla tych, co ratują zdrowie i życie pacjentów
Na zdjęciu: Fragment muralu wyrażającego wdzięczność dla pracowników ochrony zdrowia przy ulicy Siennickiej. Fot. Dominik Paszliński

W sposób nietypowy, bo online wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników służby zdrowia. W tym roku przyznano jedną nagrodę główną, którą otrzymała Marzena Olszewska-Fryc oraz trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymali: Tomasz Piasecki, Elżbieta Senkus-Konefka oraz Hanna Necel. Łączna pula nagród to 30 tys. zł. Nagrody przyznano po raz dwunasty.

– Wyrażamy swoją wdzięczność osobom, które nie tylko swoje umiejętności zawodowe, ale również serce, swoją wrażliwość i empatię darują nam, gdańszczankom i gdańszczanom. Ostatnie pół roku uświadamia nam, jak bardzo potrzebne jest ludzkie podejście do służby zdrowia. Mam głębokie przekonanie i wiarę, że polska służba zdrowia jest silna siłą konkretnych pielęgniarek, położnych, lekarzy, ratowników medycznych. Siłą konkretnych osób pracujących na froncie walki z chorobami. To nie jest nagroda za osiągnięcia naukowe, ale właśnie za otwarte serce, które nagrodzeni mają dla swoich podopiecznych, ludzi w potrzebie. I za to dziękuję – mówiła podczas wręczenia nagród Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W tym roku przyznano nagrodę główną w wysokości 12 tys. zł oraz 3 wyróżnienia po 6 tys. zł.

Nagrodę główną otrzymała Marzena Olszewska-Fryc – magister pielęgniarstwa ze specjalizacją w zakresie epidemiologii, która była rekomendowana przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital im. M. Kopernika oraz grupę pacjentów. Trzy równorzędne wyróżnienia trafiły do: Hanny Necel – magister pielęgniarstwa ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego, rekomendowanej przez Szpitale Pomorskie – Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku; Tomasza Piaseckiego – lekarza medycyny, specjalisty II stopnia w zakresie psychiatrii, magistra farmacji, rekomendowanego przez REMED + LECTUS oraz Elżbiety Senkus-Konefkę – doktor habilitowanej w zakresie nauk medycznych, specjalistki onkologii klinicznej i radioterapii, rekomendowanej przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz grupę pacjentów.

– Wszyscy wiemy, że praca lekarzy, pielęgniarek jest zadaniem odpowiedzialnym i bardzo ważnym. Każdego dnia, w tak trudnym okresie pandemii, borykacie się z problemami i podejmujecie heroiczne decyzje. Dziś mamy okazję podziękować wam za trud, za wasz wysiłek, za troskę i życzliwość. Świadomość, że nad zdrowiem pacjentów czuwają dobrzy ludzie – pomaga w tych trudnych dniach – mówiła Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.  

Sylwetki Laureatów w roku 2020

Nagroda główna
Marzena Olszewska-Fryc – magister pielęgniarstwa ze specjalizacją w zakresie epidemiologii, rekomendowana przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital im. M. Kopernika oraz grupę pacjentów, staż pracy 35 lat, obecnie dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki w szpitalu im. M. Kopernika; od lat mocno się angażuje w działania na rzecz działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, także przez działania w zakresie dokształcania i podnoszenie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego; głęboko zaangażowana we współpracę z Hospicjum Domowym dla Dzieci, pomagając w akacjach charytatywnych oraz we współpracę z Hospicjum im. Dudkiewicza; opracowała i prowadzi szkolenia i praktyki szpitalne dla wolontariuszy; w roku 2019 otrzymała wyróżnienie wolontariusza roku od Fundacji Hospicyjnej; organizatorka licznych i ważnych akcji wolontarystycznych (w tym „wolontariatu szpitalnego”, za co Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego otrzymał wyróżnienie „Zdrowy Samorząd”), także obecnie – w okresie walki z pandemią Covid- 19; wykładowca wydziału pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie; organizatorka licznych konferencji szkoleniowych dla środowisk medycznych; inicjatorka i organizatorka prozdrowotnych festynów rodzinnych w ścisłej współpracy z UMG.

Osoby wyróżnione (trzy równorzędne wyróżnienia)

Hanna Necel – magister pielęgniarstwa ze specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego, rekomendowana przez Szpitale Pomorskie – Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, staż pracy 36 lat; wieloletnia, aktywna pielęgniarka, bardzo zaangażowana w swoją pracę oraz funkcję, którą sprawuje (obecnie dyrektor ds. pielęgniarstwa; organizatorka programów edukacyjnych dla pacjentów); wspólnie ze swoim zespołem zaangażowała się w realizację działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa osób pracujących, jak i pacjentów szpitala zakaźnego w czasie obecnie panującej pandemii; utworzyła w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku system wsparcia dla chorych i ich rodzin w zakresie pacjenta długoterminowego po wypisie ze szpitala w zakresie opieki i samoopieki.

Tomasz Piasecki – lekarz medycyny, specjalista II stopnia w zakresie psychiatrii, magister farmacji, rekomendowany przez REMED + LECTUS, staż pracy 38 lat, współpracujący z podmiotami realizującymi działania społeczne na rzecz mieszkańców Gdańska, np. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Domem Pomocy Społecznej „Ostoja” oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta „KOŁO” w Gdańsku. Lekarz pełen empatii, szacunku, bezwarunkowej akceptacji drugiej osoby, z bardzo indywidualnym i pozytywnym podejściem do pacjentów.

Elżbieta Senkus-Konefka – doktor habilitowany w zakresie nauk medycznych, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii, rekomendowana przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku oraz grupę pacjentów, staż pracy 29 lat, zasłużona koordynatorka Centrum Chorób Piersi w UCK w Gdańsku; jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie leczenia raka piersi; dzięki Jej inicjatywie Polki, nie tylko gdańszczanki, mają dostęp do polskiej wersji poradnika na temat nowoczesnego leczenia raka piersi, wydanego przez ESMO; dzięki jej staraniom w ostatnich latach poprawiły się warunki leczenia nowotworów piersi w Gdańsku i jakość wykonywanych usług – w UCK powstał tzw. breast unit, ośrodek kompleksowo zajmujący się leczeniem raka piersi; pani doktor jest propagatorką współpracy z organizacjami pacjenckimi – pozwala im działać na terenie swojego oddziału, z Jej inicjatywy wolontariusze uczą mieszkanki Gdańska i reszty regionu samobadania piersi oraz zachęcają je do wykonywania badań profilaktycznych; w dobie pandemii Centrum Chorób Piersi UCK, którym kieruje nie zaprzestało działania a mieszkanki Gdańska mogą otrzymać pomoc i szybko rozpocząć leczenie onkologiczne.

Podziękowania dla tych, którym zawdzięczamy zdrowie

Przypomnijmy, że nagrodę po raz pierwszy przyznano nagrodę 16 października 2009 r. Data wręczenia nagrody nie jest przypadkowa. Co roku jest to okolica 18 października, kiedy obchodzony jest dzień św. Łukasza – patrona pracowników służby zdrowia.

Główną ideą nagrody jest promowanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Pomysłodawcą nagrody był śp. Paweł Adamowicz, który w 2010 roku podczas gali powiedział: – Do przyznania tej nagrody zainspirowały mnie gdańskie pielęgniarki. Od początku przyjęliśmy zasadę, że przyznawać ją będziemy nie tyle za zasługi naukowe czy na polu zarządzania, co w uznaniu zasług dla najbardziej potrzebującego, dla pacjenta. Chcemy tym samym podziękować w imieniu gdańszczan tym, którym zawdzięczamy swoje zdrowie.

Nagrodę może otrzymać pracownik z co najmniej 5-letnim stażem pracy w gdańskiej służbie zdrowia, który m.in. cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów, inicjuje nowatorskie działania, podnoszące jakość usług zdrowotnych i stale podnosi kwalifikacje zawodowe, na wyróżnienie ma też szansę osoba, która propaguje holistyczne podejście do pacjenta, wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów, buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin oraz angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Co ważne, nagrodę można otrzymać wyłącznie jeden raz w życiu.

Dotychczas odbyło się 11 edycji nagrody. Przyznano 72 nagrody i wyróżnienia finansowe na łączną kwotę 565.000 zł.  Łącznie uhonorowano 55 kobiet i 17 mężczyzn, w tym:
– 31 pielęgniarek różnych specjalności,
– 32 lekarzy różnych stopni naukowych i specjalizacji,
– 6 położnych,
– 1 ratownika medycznego,
– 2 lekarzy stomatologów,
– nagrody główne przyznano dotychczas 9 kobietom i 6 mężczyznom,
– 7 pielęgniarkom,
– 8 lekarzom.

Olimpia Schneider
Print Friendly, PDF & Email