Gdańsk: Miejskie projekty pomocy psychologicznej

Gdańsk: Miejskie projekty pomocy psychologicznej

Miasto kontynuuje projekt pomocy psychologicznej w zakresie prewencji, interwencji, koordynacji i zarządzania. 2 mln 667 tys. zł taki budżet zaplanowano na Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gdańsku w 2020 roku.

W ostatnim konkursie ofert, którego wyniki opublikowano 7 lutego 2020 r. zostały przyznane środki w kwocie 1 mln 299 tys.zł, w tym 380 tys. zł na 2020 rok, 466 tys. zł na 2021 rok, 452 tys. zł na 2022 rok. Reszta funduszy zostanie przeznaczona na kontynuację realizowanych już programów.

Zawartych zostanie 9 nowych umów na realizację zadań z zakresu: promocji zdrowia psychicznego, promocji zdrowego środowiska życia i pracy, organizacji wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu. Nastąpi poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego i rozwinięcie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Nowe umowy realizowane będą od marca i podpisane zostały ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich rodzinom Pomost, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan, Fundacją Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej, Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń.

Nowa umowa na poszerzenie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego informującego o dostępnych usługach z zakresu zdrowia psychicznego (obecnie do końca 2020 roku jest już realizowana umowa na zadanie PIK FOSY) została podpisana z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

Kontynuacja umów z 2018 i 2019 roku, realizacja do końca grudnia 2020r. z Fundacją Centrum Praw Kobiet, Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, Fundacją Hospicyjną, Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej, Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Fundacją FOSA, Stowarzyszeniem Na Recz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń, Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa, Fundacją Pomorskie Hospicjum Dla Dzieci, Stowarzyszeniem MONAR, Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin, Pomorskim Centrum Toksykologii, Fundacją Wspierania Rodzin Przystań, Hospicjum Pomorze Dzieciom.

Programy skierowane są do mieszkańców Gdańska borykających się z trudnościami, kryzysami psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Opieką mogą zostać objęte także rodziny chorych lub ich opiekunowie, będący w trudnej sytuacji wynikającej m.in. z zadłużenia lub doświadczenia przestępstwa/nadużycia ekonomicznego. Z programu mogą korzystać także osoby z uzależnieniami behawioralnymi, w tym zaburzeniami żywienia, uzależnieniami od pornografii, seksu, hazardu, Internetu, gier komputerowych. Pomoc jest też udzielana mieszkańcom po stracie bliskiej osoby, cierpiącym na chorobę nowotworową, będącym stałym opiekunem osoby niepełnosprawnej i dziecka lub przewlekle chorego. Opieką otoczone są też osoby po próbach samobójczych lub osoby z rodziny. Wsparcie dla będących w kryzysie jest realizowane poprzez konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną, terapię grupową, grupy wsparcia, infolinię, konsultacje psychiatryczne, warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne.

W ramach GPOZP co roku miasto wspiera działania edukacyjne, podnosi poziom wiedzy i kompetencje oraz udziela wsparcia (superwizja, szkolenia, programy edukacyjne) pracownikom zaangażowanym w działania związane z ochroną zdrowia psychicznego.

Joanna Bieganowska
Urząd Miejski w Gdańsku