Gdańsk: Europejski Dzień Seniora

Gdańsk: Europejski Dzień Seniora

Turniej gier planszowych, lekcja języka angielskiego, pieczenie ciast, nordic walking, podróże z pasją, zawody sportowe, współczesne i dawne gry podwórkowe to tylko niektóre z przykładów owocnej współpracy międzypokoleniowej w Gdańsku, realizowanej w ramach projektu „Doświadczenie Seniora – energia Juniora”.

– 20 października przypada Europejski Dzień Seniora,  pomyślałam, że Centrum Pracy Socjalnej 5 wspólnie z partnerami – szkołami na gdańskich Stogach SP Nr 62 i SP Nr 11, Przeróbce SP Nr 61, Olszynce SP Nr 59, Sobieszewie SP Nr 87 i Świbnie ZKPiG nr 25 będzie aktywizować seniorów podczas całego tygodnia, natomiast w czwartek zorganizujemy turniej gier planszowych „młodzież kontra seniorzy” – mówi Justyna Szostak – autorka i koordynatorka przedsięwzięcia.

Aktywnie na emeryturze

– Współcześni gdańscy seniorzy to ludzie aktywni, pełni pasji i pomysłów. Chcą poznawać ludzi, rozwijać się, uczestniczyć w życiu kulturalnym oraz pomagać innym. Stąd konieczność nieustannego zwiększania oferty miejsc, w których mogliby spotykać się, wymieniać się poglądami i rozwijać zainteresowania – mówi Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska.

– Przejście na emeryturę może oznaczać dalsze aktywne życie. Osoby starsze mają więcej czasu dla siebie, rodziny i dla lokalnej społeczności. Pojawia się nowa przestrzeń do zagospodarowania wystarczy wyjść z domu. Okazją do łączenia pokoleń jest tydzień aktywności w szkołach z rejonu Centrum Pracy Socjalnej 5 – przekonuje Justyna Szostak. 
– Seniorzy powinni być przekaźnikami tradycji, historii i kultury. Ideą nam przyświecającą jest podejmowanie działań dla zachowania godności starszego człowieka poprzez udzielanie szeroko rozumianego wsparcia, motywowanie do uzupełniania lub zdobywania wiedzy, angażowanie do aktywności ruchowej, rozwoju umiejętności i zainteresowań, organizowanie czasu wolnego – dodaje.

Poprawa jakości życia seniorów gdańskich

Nowym wyzwaniem dla pomocy społecznej jest lepsze wykorzystanie potencjału osób w podeszłym wieku, pozytywnie nastawionych do życia. Jednym z najważniejszych zadań pracowników socjalnych jest aktywne włączanie seniorów w życie Miasta.

– Osoby starsze będą pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musiały liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku, takie jak warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość – informuje Marlena Jasnoch – zastępca dyrektora MOPR ds. usług społecznych.

Z powszechnie dostępnych publikacji wynika, że na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy.  Większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Społeczeństwo polskie także czekają dynamiczne zmiany w strukturze demograficznej. W 2025 roku co trzecia osoba będzie miała co najmniej 60 lat.

  Olimpia Schneider Urząd Miasta Gdańsk Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14665

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.