Gdańsk: Dofinasowanie dla remontu DPS Polanki

Gdańsk: Dofinasowanie dla remontu DPS Polanki

Miasto otrzymało dofinansowanie na przebudowę DPS Polanki II etap. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie projektu wynosi 2 mln zł. Prace przy tej inwestycji już trwają.

Jednym z głównych celów władz Gdańska jest poprawa standardów i warunków dostępności infrastruktury, prace w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki wpisują się w to założenie.

Metamorfozie ulegnie zarówno wnętrze budynku, jak i elewacja, która będzie kontynuacją tej, wykonanej w pierwszym etapie. Obecnie trwają prace związane z dociepleniem zewnętrznych ścian budynku. Montowane są okna i drzwi, wylewane nowe posadzki.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną pokoje i łazienki, z których korzystają mieszkańcy budynku. Pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łazienki będą wyposażone w system przywoławczy, a na każdym piętrze powstaną miejsca, dzięki którym seniorzy będą mogli samodzielnie zaparzyć kawę, herbatę czy przyrządzić jedzenie.
Ponadto zamontowana zostanie winda. Wykonawca przebuduje także instalacje grzewczą, gazową i elektryczną. W gmachu zamontowany zostanie także system wentylacji. Elementem inwestycji będzie również zagospodarowanie terenu wokół DPS-u. Pojawią się nowe nasadzenia, trawniki oraz ławki. Podczas robót budowlanych placówka będzie funkcjonowała bez większych zmian. 

Umowa na realizację zadania została podpisana z firmą ECOZET Sp. z o.o. Wartość robót II etapu wynosi 4.932.000 zł. Planowane zakończenie prac to listopad 2020 r.

Izabela Kozicka-Prus