Gdańsk: Doceniono „Szkoły Społecznie Wrażliwe”

Gdańsk: Doceniono „Szkoły Społecznie Wrażliwe”

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta wręczono wyróżnienia i nagrody zwycięzcom czwartej już edycji konkursu „Szkoła Społecznie Wrażliwa”. Doceniono dzieci i młodzież, które w szczególny sposób zaangażowały się w wolontariat i wykazały się wyjątkową empatią wobec potrzebujących.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach:

Kategoria I – dla szkół podstawowych publicznych

Kategoria II – dla gimnazjów publicznych

Kategoria III  – dla grup, które nie są rekrutowane ze szkół podstawowych i gimnazjalnych publicznych pod nazwą: Nowe Inicjatywy

W pierwszej kategorii zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 89. Wyróżnienie odebrali natomiast uczniowie SP 80. Z kolei w drugiej kategorii wygrało Gimnazjum nr 8, a wyróżnienie zdobyło Gimnazjum nr 1. Za „Nowe Inicjatywy” doceniono ex auquo dwie placówki: Szkoły Ekonomiczno–Handlowe i Zespół Szkół Specjalnych nr 2.

Łączna pula nagród to 12 tys. zł. Wygraną można przeznaczyć m. in. na zakup pomocy dydaktycznych do szkół lub na dowolnie wskazany cel „pomocowy”.

W skład komisji konkursowej weszli m. in.: Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Bogdan Oleszek – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska oraz Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska i Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UMG.

  Anna Mizera–Nowicka Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18013