Gdańk: Zamknięcie nekropolii – co z przycmentarnym handlem?

Gdańk: Zamknięcie nekropolii – co z przycmentarnym handlem?
Fot. UM Gdańsk

Nagła decyzja rządu o zamknięciu cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych była zaskoczeniem. Decyzja ta, oznacza też ogromny problem dla lokalnych przedsiębiorców, sprzedających znicze i kwiaty. Dlatego władze Gdańska, po rozmowach z przedsiębiorcami podejmują działania, aby pomóc im w tej trudnej sytuacji.

Ogłoszona na ostatnią chwilę decyzja rządu o zamknięciu cmentarzy w okresie od soboty, 31 października do poniedziałku 2 listopada spowodowała konieczność wprowadzenia zmian. Wcześniej ustalone zasady związane z możliwością wchodzenia na cmentarze, organizacją ruchu, kursowaniem komunikacji miejskiej oraz przycmentarnym handlem – są odwołane.

Zamknięcie cmentarzy w dniu Wszystkich Świętych oraz dzień przed i dzień po tym święcie oznacza ogromne straty dla przedsiębiorców prowadzących przycmentarny handel. Część z nich zdecydowała, że mimo zamknięcia nekropolii chcą dalej prowadzić sprzedaż w okresie świątecznym. Stąd apel do wszystkich mieszkańców Gdańska, aby przy zachowaniu ostrożności, dokonywali zakupów u tych sprzedawców, a zakupione kwiaty wykorzystali już po otwarciu cmentarzy lub do innych celów. Dodatkowo, zapadła decyzja o przedłużeniu możliwości prowadzenia handlu przy cmentarzach, również po 2 listopada.  

– Od rana rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy prowadzą sprzedaż przy gdańskich cmentarzach. Ogrodnicy z Olszynki czy z Oruni ustawiają swoją produkcję pod kątem tego jednego dnia. Dla wielu z nich handel w okresie wszystkich świętych jest najważniejszym składnikiem ich rocznych dochodów. Cześć z nich zdecydowała się kontynuować sprzedaż, pomimo zamkniętych przez rząd cmentarzy. Apelujemy do gdańszczanek i gdańszczan o wsparcie ich w tej trudnej sytuacji. Z zachowaniem reżimu sanitarnego zróbmy zakupy. A zakupione kwiaty wykorzystajmy również w ogródkach i na balkonach – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

– Podjęliśmy także decyzję, aby przedłużyć możliwość prowadzenia handlu przez przedsiębiorców również po 2 listopada – dodaje zastępca prezydent Gdańska.

Powyższe propozycje dotyczą wszystkich, zawartych w umowie z operatorem lokalizacji, w których prowadzona jest sprzedaż kwiatów, zniczy i innych produktów nabywanych przez mieszkańców, którzy odwiedzają groby swoich bliskich. Propozycja dotyczy punktów zlokalizowanych przy cmentarzach Łostowickim, Garnizonowym, Oliwskim oraz przy cmentarzu Srebrzysko.

Print Friendly, PDF & Email