Fundacja Elbląg dziękuje za 1%

Fundacja Elbląg dziękuje za 1%
Fot. Adminstrator

Działania stowarzyszeń, konkurs literacki, promocja filantropii, aktywizacja wolontariuszy i przede wszystkim – programy stypendialne. Tych kilku kluczowych działań Fundacja Elbląg podejmuje się na terenie miasta już od 2000 roku. Dzięki pomocy darczyńców w ramach kampanii 1% za 2008 rok, pomoc będzie większa. Fundacja zebrała ponad 160.000 zł.

– Suma przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania – przyznaje Arkadiusz Jachimowicz, prezes Fundacji.

– W tym roku głównym przeznaczeniem środków, zgodnie ze wskazaniami 1-procentowych darczyńców, będzie pomoc naszym niepełnosprawnym podopiecznym. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła ponad 105.000 zł. Wpływy na ten cel pochodzą nie tylko z Elbląga, ale z całej Polski, stąd też ogromne podziękowanie dla wszystkich naszych darczyńców za wieloletnie zaufanie i wsparcie naszych działań.

Kwota w wysokości 105 387,76 zł zostanie w całości przekazana na pomoc podopiecznym Fundacji Elbląg, wskazanym przez podatników w formularzach rozliczeniowych: Emilka Marciniak (16 863,30 zł), Wiktoria Narloch (3 645,02 zł), Bartosz Nieszporek (17 070,52 zł), Wojtek Sekulski (24 463,12 zł), Kamil Arapinowicz (5 178,60 zł), Natalia Bober (4 111,70 zł), Sylwia Rostankowska (2 826,25 zł), Sandra Andres-Radloff (259,80 zł), Izabela Kostka (30 969,45 zł).

Pieniądze będą przekazywane opiekunom prawnym dzieci, w oparciu o wewnętrzne regulaminy Fundacji Elbląg, na pokrycie kosztów, jakie ponoszą oni z tytułu leczenia i rehabilitacji swoich pociech.

Z łącznej puli wpływów z 1% za 2008 rok, ponad 11 000 zł przypadnie stowarzyszeniom, placówkom edukacyjnym i radom rodziców, a ponad 44 000 zł przeznaczona zostanie na fundusze celowe funkcjonujące w ramach Fundacji, programy stypendialne (w tym na dzieci niepełnosprawne w ramach Programu Stypendialnego ”Słonik”) oraz pozostałe cele statutowe.

Szczegółowe informacje o przyznanych kwotach można uzyskać w biurze Fundacji Elbląg, przy ul. Zw. Jaszczurczego 17.

Możliwość wsparcia organizacji pozarządowych w ramach akcji przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego – OPP. Co to oznacza, że dana organizacja jest OPP?

– Najprościej tłumacząc oznacza to, że jako Fundacja musimy spełniać najwyższe standardy przejrzystości swoich działań – tłumaczy Teresa Zwierzyńska, księgowa Fundacji Elbląg.

Przede wszystkim składamy raporty roczne i sprawozdania finansowe za dany rok rozrachunkowy, które podajemy do publicznej wiadomości m.in. na naszej stronie internetowej.

Taką informację otrzymują także nasi darczyńcy, których darowizny umożliwiają nasze działania – pomaganie innym.

Nasza sprawozdawczość finansowa podlega także kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Za wszystkie wpłaty darczyńców, dotychczasowe wsparcie, pomoc wolontariuszy, instytucji, osób indywidualnych i firm, Fundacja Elbląg składa serdeczne podziękowania.
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4293

Print Friendly, PDF & Email