Fon i burakofon czyli slang komórkowy

Fon i burakofon czyli slang komórkowy
Fot. Adminstrator

Telefon komórkowy to dzisiaj nieodłączny gadżet. Właśnie gadżet, bo przez młodych ludzi często traktowany jest jako trikowna zabaweczka, ciekawie wyglądające urządzonko. Pojawiają się nowe modele komórek a wraz z nimi nowe slangowe zwroty.

W jednym z wcześniejszych artykułów poznaliśmy już część słownictwa związanego z komórką. Dowiedzieliśmy się, że jednokomórkowiec to osoba, która ostentacyjnie obnosi się ze swoją komórką. Stara komórka o dużych rozmiarach nazywana jest cegłą. Nakarmić GSM albo  nakarmić komórkę to znaczy naładować aparat. Dowiedzieliśmy się też, że kolnąć to znaczy telefonować.

Dzisiaj uzupełnimy listę slangowych wyrażeń związanych z komórką. Tę listę otwiera słowo burakofon. Burakofon to telefon dzwoniący bardzo głośno  w mało odpowiednim
miejscu. Jeżeli komuś odezwie się komórka w kinie czy na poczcie, a dzwonek będzie wyjątkowo donośny, to możemy cicho skomentować, że burakofon dzwoni. Jeżeli nie chcemy, aby nasza komórka została przez kogoś nazwana burakofonem, ustawmy niezbyt głośno dzwonek i postarajmy się, aby jego dźwięk był znośny dla ucha. Burakofon czy cegła to nazwy o negatywnym zabarwieniu, ale w slangu istnieją też neutralny określenia aparatu telefonicznego, takie jak: fon, skrót od wyrazu telefon i kom, skrót od wyrazu komórka.

Z komórki można puszczać strzałkę, dzidę albo biedaka. Te określenia odnoszą się do jednego sygnału dawanego na komórkę drugiej osoby. Jeżeli ktoś wam powie, że zaraz puści strzałkę z nowym numerem telefonu, to znaczy, że da tylko jeden sygnał, po którym na wyświetlaczu pokaże się numer. Strzałkę, dzidę albo biedaka zwykle puszczamy wtedy, gdy chcemy, aby ktoś do nas oddzwonił.

Czy wiecie, co znaczy zwrot: wrzucić telefon do rzeki? Bynajmniej nie chodzi tu o dosłowne pozbywanie się aparatu. Jeżeli ktoś powie, wczoraj wrzuciłem telefon do rzeki, to informuje, że przez cały dzień nie odbierał telefonów. Czasami warto wrzucić komórkę do rzeki na kilka dni.

„Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego/Prezydenta Miasta”.
  Agnieszka Pietrzyk Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4304

Print Friendly, PDF & Email