Europejski Rok Wolontariatu 2011, konkursy i sztafeta 11.11.11.11.11

Europejski Rok Wolontariatu 2011, konkursy i sztafeta 11.11.11.11.11
Fot. Adminstrator

Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy rok pozostawi po sobie zmiany na zawsze i tylko na lepsze.

Tylko do 9 września można w tym roku składać nominacje w konkursie „Barwy Wolontariatu” na najlepszego wolontariusza oraz w konkursie pn. „Organizacja przyjazna wolontariuszom”. Konkurs dla organizacji ogłoszony został po raz pierwszy, a jego celem jest wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień nie tylko korzystają ze wsparcia wolontariuszy, lecz tworzą dla nich przyjazne środowisko pracy, dbają o ich rozwój, wspierają w codziennych obowiązkach. Rozstrzygnięcie obu konkursów odbędzie się podczas grudniowej Europejskiej Gali Wolontariatu w Warszawie.

Rada Unii Europejskiej ustanowiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską (ERW 2011). Inicjatorom chodzi szczególnie o wzrost znaczenia wolontariatu w umacnianiu spójności społecznej oraz do upowszechnienia kilku kluczowych przesłań i wartości. Rada Unii Europejskiej określiła cele Roku Wolontariatu, wskazując tym samym te obszary, które jej zdaniem powinny stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania wszystkich zaangażowanych w kreację działań na okoliczność obchodów Roku:

-tworzenie sprzyjającego otoczenia dla wolontariatu w UE w celu uczynienia z wolontariatu trwałego elementu propagowania aktywności obywatelskiej i działań międzyludzkich w kontekście UE i w stosownych przypadkach zajęcia się przeszkodami, na które napotyka wolontariat;

-wzmacnianie pozycji organizatorów wolontariatu w celu poprawy jakości wolontariatu w celu ułatwienia wolontariatu i udzielenia pomocy organizatorom we wprowadzaniu nowych form wolontariatu, a także stymulowania tworzenia sieci współpracy, mobilności, współdziałania i synergii w ramach społeczeństwa obywatelskiego oraz między społeczeństwem obywatelskim a innymi sektorami w kontekście UE;

-uznawanie wolontariatu jako formy zdobywania umiejętności i kompetencji, w celu zachęcania do tworzenia odpowiednich środków motywujących jednostki, przedsiębiorstwa i organizacje wspomagające wolontariuszy oraz doprowadzenia do uznawania wolontariatu na szczeblu UE i państw członkowskich – przez osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, sektor edukacji formalnej i pozaformalnej oraz pracodawców.

Ale co to znaczy dla nas?

Według raportu CBOS z maja 2011 roku 28% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przynajmniej raz zaangażowało się w wolontariat na rzecz społeczeństwa. Natomiast 48% podjęło wolontariat bezpośredni – na rzecz konkretnych osób.  Zdawałoby się że to nie są małe liczby, ale wolontariat w Polsce nie jest tak popularny, jak wśród pozostałych mieszkańców Europy. ERW to dobry moment, aby zapytać siebie, co  możemy zrobić, aby udoskonalić wolontariat. W całym kraju odbywają się liczne konferencje, seminaria, badania, debaty i konkursy, wydaje się publikacje, uruchamiane są profile w znanych komunikatorach społecznościowych a wszystko po to, by usłyszeli o nas ci, którzy podchodzą sceptycznie do działań społecznych, ale także ludzie aktywni społecznie, którzy właśnie teraz mogą zostać zauważeni i docenieni.

Nasze województwo warmińsko-mazurskie również nie pozostaje w tyle. W ubiegłym roku rozpoczęła się kampania promująca wszelkie formy aktywności wolontarystycznej pod waleczną nazwą „Pomarańczowa Rewolucja  na Warmii i Mazurach”. Rozpoczęto wypracowywanie Programu Rozwoju Wolontariatu na Warmii i Mazurach – dokumentu, który stawia diagnozę, wskazuje problemy, a także cele, które należy osiągnąć i działania, które trzeba podjąć, żeby je zrealizować. Akcją z której mamy nadzieję zasłynąć w całej Polsce jest wymyślona przez Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi, sztafeta, która rozpocznie się jednocześnie w dniu 11.11. 11, o godz.11:11. we wszystkich miejscowościach, które będą miały ochotę do akcji się przyłączyć. Sztafeta 11.11.11.11.11 – to promocja wolontariatu, jako nowoczesnej formy patriotyzmu, to hołd złożony ludziom, którzy pomagając innym, pracują społecznie, zmieniają nasze małe ojczyzny w miejsca, w których żyje się lepiej, barwniej, ciekawiej.
W Elblągu również zaprosimy tego dnia do udziału w sztafecie przedstawicieli władz lokalnych władz, instytucji, organizacji pozarządowych i przede wszystkim wszystkich wolontariuszy.  

Szczególnym wydarzeniem będzie uroczysta konferencja zamykająca obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na poziomie ogólnoeuropejskim, zaplanowana w Warszawie  w grudniu 2011 r.

Szczegółowe informacje na stronie [url]http://www.wolontariat.org.pl/elblag[/url]

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu   Gabriela Zimirowska  Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7275

Print Friendly, PDF & Email