Europejski Dzień Logopedy w PWSZ

Europejski Dzień Logopedy w PWSZ

7 marca 2019 r. o godz. 10.00 w PWSZ w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1, w sali 111/112 odbędzie się z okazji Europejskiego Dnia Logopedy seminarium pt. Logopeda – Dziecko – Rodzic. Różne drogi – Jeden Cel. PWSZ Elbląg zaprasza na seminarium wszystkich zainteresowanych usprawnianiem mowy dzieci i młodzieży, a tym samym harmonijnym rozwojem małego człowieka. Szczególnie gorąco zapraszamy logopedów.

Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest 6 marca. Polska włączyła się w jego obchody w 2007 roku, chociaż rozwój logopedii w naszym kraju nastąpił w latach 60., kiedy  rozpoczęło swoją działalność Polskie Towarzystwo Logopedyczne oraz pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Logopedyczne w Lublinie.

W dzisiejszych czasach do logopedy nie przychodzą już tylko dzieci, które mają problem z wymową głosek. Współczesna logopedia zajmuje się przede wszystkim umiejętnościami komunikacji, czyli mówieniem, formułowaniem swoich myśli, rozumieniem tego, co do nas inni mówią.

Pragniemy, aby Europejski Dzień Logopedy organizowany przez PWSZ w Elblągu po raz drugi, stanowił możliwość wymiany doświadczeń zawodowych, a nasza uczelnia stała się miejscem spotkań logopedów pracujących w różnych placówkach i instytucjach (oświatowych, służby zdrowia, pomocy społecznej, jak również w gabinetach prywatnych).

W bieżącym roku seminarium składa się z dwóch części: wykładowej i warsztatowej. W pierwszej części zaprezentowanych zostanie pięć wykładów/referatów, w drugiej natomiast odbędzie się warsztat, podczas którego prowadząca pokaże i przećwiczy z uczestnikami masaże logopedyczne u małego dziecka.

Gościem specjalnym będzie dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray – adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, neurologopeda z wieloletnią praktyką w zakresie terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz terapii afazji. W kręgu jej zainteresowań naukowych mieści się także wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, rozwój mowy i jego zaburzenia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną), zaburzenia języka i komunikacji u osób dorosłych z chorobami otępiennymi oraz zmiany zachodzące w komunikacji osób w wieku senioralnym. Jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Wczesnej Interwencji Logopedycznej, działających przy Katedrze Logopedii UG, autorką licznych artykułów i publikacji zwartych, redaktorem naukowym lub współredaktorem wielu logopedycznych pozycji wydawniczych, w tym serii Logopedia XXI wieku.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wstęp wolny, jednak liczba uczestników części warsztatowej – ograniczona, dlatego prosimy o dokonanie wcześniejszych zapisów telefonicznie (tel. 55 629 07 00) lub mailowo  (m.chudzinska@pwsz.elblag.pl).
Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia.