ERKON pyta kandydatów na prezydenta Elbląga - odpowiada Stefan Rembelski

ERKON pyta kandydatów na prezydenta Elbląga - odpowiada Stefan Rembelski
Fot. Adminstrator

Redakcja „Razem z Tobą” w imieniu ERKON zwróciła się do kandydatów na prezydenta Elbląga oraz komitetów wyborczych z prośbą o odpowiedź na kilka pytań ważnych dla środowiska osób niepełnosprawnych. Pytania zostały doręczone 3 listopada; do dzisiaj nadeszła odpowiedź jedynie od Stefan Rembelskiego kandydującego z KWW „Demokratyczny Elbląg”. Z Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego redakcja otrzymała zapewnienie, że jutro odpowiedź EKO zostanie doręczona. Poniżej list ERKON z pytaniami oraz odpowiedź – rodzynek. Czekamy na kolejne odpowiedzi.

ERKON DO KANDYDATÓW

Szanowny Panie!

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytania przygotowane w oparciu o wyniki ankiety badawczej o stanie miasta Elbląga oraz problemy zgłaszane przez członków organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych i działających na ich rzecz.  
Pytania kierujemy do wszystkich kandydatów i Komitetów Wyborczych w Elblągu. Odpowiedzi opublikujemy na łamach miesięcznika osób niepełnosprawnych „Razem z Tobą” i portalu internetowym www.razemztoba.pl oraz udostępnimy innym mediom.

PYTANIA DO KANDYDATÓW NA PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA I KOMITETÓW WYBORCZYCH W ELBLĄGU

1. Jakie działania zamierza Pan podjąć w celu zwiększenia liczby mieszkań komunalnych na wynajem, w tym mieszkań socjalnych?

2. Czy Pana zdaniem, obecna oferta w naszym mieście, dla osób starszych oraz dla osób niepełnosprawnych, sprawnych intelektualnie, jest wystarczająca?

3. Jak zamierza Pan rozwiązać problem braku placówek dziennego pobytu z programem rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych?

4. Czy widzi Pan potrzebę zorganizowania mieszkalnictwa chronionego, jeżeli tak, to w jakich formach i w jaki sposób?

5. Czy dzieci niepełnosprawne, Pana zdaniem, mają prawo do nauki w szkole w rejonie swojego zamieszkania? Jeśli tak, co należy zrobić aby to prawo mogło być realizowane?

6. Działania w celu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych w mieście (łącznie z nierównymi chodnikami)?

Z poważaniem

Teresa Bocheńska Wice prezes ERKON
ODPOWIEDŹ KANDYDATA STEFANA REMBELSKIEGO

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo

Z wielka radością przyjmuję Państwa zainteresowanie wyborem władz samorządowych miasta Elbląga. Obecność osób niepełnosprawnych w debacie samorządowej  i akcie wyborczym czyni te wybory pełnymi i prawdziwymi do końca. Jesteście państwo tą bardziej doświadczoną przez los częścią społeczeństwa a zatem również pełniej postrzegacie wszystkie aspekty życia codziennego miasta. Stąd wasz głos w debacie jest cenny szczególnie. Z listy KWW „Demokratyczny Elbląg” kandyduje Pan Waldemar Wasilewski – osoba niepełnosprawna i prowadząca własną działalność gospodarczą. Zachęcamy do poparcia jego na radnego miasta Elbląga.

Odnosząc się do Państwa zapytań pragnę zapewnić, iż mój stosunek do problemów jakie Państwo podnosicie jest szczery i bezwarunkowy. W mojej osobie znajdziecie Państwo zawsze życzliwego przyjaciela i rzecznika spraw waszych. W kampanii wyborczej tak jak w codziennym życiu nie składam obietnic bez pokrycia . Na wszystkie zadane przez Was pytania odpowiadam – TAK!

Szacunek jakim Państwa darzę nie pozwala mi na pisanie podręcznikowych akademickich formułek jak zaspokajać potrzeby osób niepełnosprawnych – tak po ludzku nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i nie chcę udawać kogoś kim nie jestem.

Ale jestem otwarty na współpracę z Państwem i w drodze wspólnych ustaleń jako Prezydent Miasta Elbląga chciałbym w każdym roku budżetowym jeden uzgodniony temat sfinansować.

Mogę Państwa zapewnić, że w naszym programie dotyczącym budownictwa komunalnego jest miejsce również dla Państwa – jego szczegóły możecie znaleźć na stronie  [url]http://www.demokratycznyelbląg.pl[/url].  

Dziękując Państwu za czas poświęcony pozostaje z wyrazami szacunku
Stefan Rembelski
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 6154

Print Friendly, PDF & Email