ERKON najlepiej inwestuje w człowieka!

ERKON najlepiej inwestuje w człowieka!

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych została laureatem konkursu „Dobre praktyki EFS”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Projekt ERKON-u „Przez Indywidualne Ścieżki Zawodowe – powrót osób niepełnosprawnych na rynek pracy” otrzymał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka”.

Główna idea
Przewodnią ideą konkursu jest propagowanie projektów pokazujących, w jaki sposób środki z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do przeciętnego człowieka i zmieniają jego życie. Poprzez konkurs i prezentację jego wyników Minister Rozwoju Regionalnego pragnie przyczynić się do popularyzacji wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, a także zachęcić potencjalnych beneficjentów do sięgania po środki EFS i realizowania projektów z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich.

Kryteria wyboru
Podczas oceny merytorycznej brano pod uwagę: opinię właściwej Instytucji Wdrażającej, dotyczącej stopnia realizacji wskaźników oraz przebiegu współpracy z beneficjentem, a także ocenę istoty projektów i jakości nadesłanych materiałów dokonanej przez niezależne jury. Zwracano szczególnie uwagę na ciekawe, napisane „przyjaznym” językiem teksty, które pokazywały, w jaki sposób udział w projekcie odmienił życie osób w nim uczestniczących. O atrakcyjności zgłoszonych opisów projektów decydowały również zdjęcia, filmy, prezentacje i inne materiały ukazujące istotę projektów.

Uroczyste wręczenie nagrody
Nagrodę- statuetkę wraz z tytułem „Najlepszej inwestycji w człowieka”, Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych otrzyma podczas gali zorganizowanej w ramach konferencji „Europejski Fundusz Społeczny – 50 lat inwestycji w kapitał ludzki”, która odbędzie się w dniu 2 lipca br. w Warszawie.  TM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1681