Emocje wokół kanału przez Mierzeję. Rząd chce budować

Emocje wokół kanału przez Mierzeję. Rząd chce budować

Otwarcie przez Rosjan możliwości w miarę swobodnej żeglugi po Zalewie Wiślanym, sprowokowało dyskusje na temat zasadności budowy Kanału przez Mierzeję. Pojawiły się sygnały, podsycane przez niektórych regionalnych polityków, że rząd już zdecydował o wycofaniu się z inwestycji. Temat ”Przekopu” budzi wiele emocji nie tylko wśród elblążan.

Jak poinformowała Monika Betcher z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 8 września br., Grzegorz Nowaczyk, członek zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Jerzy Wcisła, dyr. Biura Regionalnego w Elblągu, spotkali się z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anną Wypych-Namiotko by ustalić stanowisko rządu w tej sprawie.

– Inwestycja budowy Kanału przez Mierzeję znajduje się w planie wieloletnim rządu i nikt nie zamierza z niej rezygnować. Jedyną kwestią wymagającą uzgodnienia jest harmonogram realizacji tego zadania – mówi po spotkaniu Grzegorz Nowaczyk.

Już wiosną tego roku rząd podjął inicjatywę weryfikacji harmonogramu wykonania tej inwestycji. Była to konieczność spowodowana całkowicie nierealnym harmonogramem przyjętym przez poprzedni rząd, według którego zadanie miało zostać wykonane do 2013 roku. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę fakt, że zarówno Mierzeja Wiślana, jak i Zalew Wiślany, są obszarami chronionymi między innymi w ramach Sieci Natura 2000.

Realizowanie inwestycji na takich terenach wymaga wszczęcia postępowania, którego finałem będzie Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Dopiero raport w tej sprawie otworzy możliwość podjęcia działań inwestycyjnych.

– Podczas spotkania poznaliśmy proponowany harmonogram budowy Kanału przez Mierzeję. Datą końcową jest 2017 rok, z tym, że najważniejsze zadania zostaną wykonane już w 2016 roku. Po dogłębnej analizie każdego punktu harmonogramu uznaliśmy, że jest on przygotowany rzetelnie i optymalnie – dodaje Grzegorz Nowaczyk.

– Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonie Oceny Oddziaływania na Środowisko. Są na to zadanie zabezpieczone środki finansowe – dodaje Jerzy Wcisła.

Uzgodniono tryb stałych konsultacji między rządem a województwem w sprawach dotyczących Zalewu Wiślanego, w tym realizacji budowy Kanału przez Mierzeję.

Przypomnijmy, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest członkiem Konsorcjum, które zostało powołane do realizacji tej inwestycji.  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 4177